När min kropp och mitt hjärta ger upp, är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Snart är det kyrkoval, ett val där nomineringsgrupperna i flera fall har mycket litet att säga om den kristna tron. Foto: Dan Hansson / TT

Kyrkovalet som glömde Gud, och Jesus

Kyrkovalet står för dörren och valrörelsen är i full gång. Men vad är det som står i fokus – Jesus eller partipolitiken?

Nyheter · Publicerad 00:00, 6 sep 2013

Inför kyrkovalet faller det sig naturligt att se över hur de olika partierna förhåller sig till det kristna budskapet i kyrkan – och hur de förhåller sig till Jesus.
Micael Grenholm, som driver hemsidan Hela pingsten, har räknat på hur ofta de olika nomineringsgrupperna nämner Jesus i sina manifest. Endast ett par av grupperna ger Jesus en framträdande roll inför valet. Frimodig kyrka nämner Jesus 17 gånger, Krist­demokraterna nio gånger och Politiskt obundna i SvK (POSK) sju gånger. Övriga nomineringsgrupper nämner endast Jesus i förbigående, om de alls nämner honom. Det finns dessutom politiker som engagerar sig i kyrko­valet trots att de är uttalade ateister.
Flera av de politiska partierna har dragit sig tillbaka från kyrko­valet. I stället har en del nya grupper tillkommit, som har en politisk markör i namnet men hävdar sitt partipolitiska oberoende. Ändå har både partipolitiska grupperingar och "semi-politiska" grupper valmanifest som på många sätt kommunicerar moderpartiernas politiska värderingar och program.
Micael Grenholm skriver:
"Jesus nämns i förbifarten när Miljöpartiet och Vänstern argumenterar för miljöengagemang och solidaritet. Amen till det, men lite mer sa han ju. Predika att Guds rike är här, bota sjuka, driv ut demoner, led människor till omvändelse och frälsning."
Men i majoriteten av nomineringsgrupperna nämns vare sig omvändelse eller frälsning. Vänstern i Svenska kyrkan, Visk, listar exempelvis de frågor som ligger partiet närmast, och nämner Jesus endast som en bifigur i sammanhanget genom att säga sig vilja verka i "Jesu efterföljd".

Miljöpartiets nomineringsgrupp säger sig också vara oberoende av moderpartiet, men har som mål att påverka kyrkan i "grön riktning". Man väljer också att citera Theodore Roosevelt snarare än Jesus, när man på hemsidan skriver: "Gör det du kan, med det du har, där du är." Kyrkan ska, enligt nomineringsgruppen, vila "på kristen grund" men framför allt vara en aktiv part i arbetet för att skapa den långsiktigt hållbara samhällsutvecklingen.
Sverigedemokraterna nämner över huvud taget inte Jesus i sitt valmanifest. De säger sig visserligen värna en "kristen identitet" men anspelar på de svenska traditionerna, snarare än de kristna, och talar om en "fädernas kyrka".
Fria liberaler (f d Folkpartister) i Svenska kyrkan, Fisk, vill värna valfrihet även om det strider mot den kyrkliga traditionen. Det kan bland annat innebära att människor ska få välja mer fritt vilken veckodag de vill ha begravning, eller att anordna ceremonier för människor som står utanför den kristna tron. Man vill också förändra gudstjänsterna så att de anpassas efter människors behov, samt se till att kyrkan tar ställning politiskt i olika frågor.

Socialdemokraterna å sin sida använder kyrkovalet för att peka finger inte bara åt landets främlingsfientliga krafter utan också åt det man kallar "kristen höger". "De konservativa försöker göra kyrkporten smalare och trösklarna högre", skriver man på sin hemsida och menar att en röst på S skulle bevara den öppna folkkyrkan som är "så schyst och modern att 6,5 miljoner svenskar vill fortsätta att vara med".
Att Socialdemokraterna mobiliserar kraftigt inför valet märks också på valet av kandidater. Både Wanja Lundby-Wedin och Lars Stjernkvist, som tidigare innehaft tunga poster inom det socialdemokratiska partiet, tillhör toppkandidaterna och i Östersund kandiderar Margareta Winberg. Och viktigast för kandidaterna är att de socialdemokratiska värderingarna återspeglas i kyrkan.
– Socialdemokratiska värderingar behövs i kyrkan, precis på samma sätt som i övriga samhället, skriver Sebastian Clausson, som är förste kandidat till Skara stift.

Centerpartiet skriver ingenting alls om Jesus men är, i likhet med de flesta andra nomineringsgrupperna, måna om att "ställa upp och värna om en öppen och demokratisk folkkyrka". Vilket budskap denna folkkyrka ska ge framgår inte, eftersom man inte anger vad man vill med att engagera sig i kyrkopolitiken. Däremot framgår det att nomineringsgruppen är utsedd av partistyrelsen och är den sammanhållande länken för partiets förtroendevalda inom kyrkan.

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se

 

Fakta. Val till tre nivåer

I kyrkovalet 15 september röstar man i tre val eftersom kyrkans organisation har tre nivåer.

1) Kyrko­full­mäktige (lokal nivå)
I ett kyrkofullmäktige behandlas frågor som rör församlingens eller pastoratets liv, till exempel om verksamheten som bedrivs och om vilka mål församlingen ska arbeta för.

2) Stifts­full­mäktige (regional nivå)
Svenska kyrkan är indelad i 13 stift. Stiften har till uppgift att stödja församlingarna att utveckla sin verksamhet. Stiftsfullmäktige är stiftets högsta beslutande organ.

3) Kyrkomötet (nationell nivå)
Kyrkomötet är Svenska kyrkans högsta beslutande organ och har 251 ledamöter. Här avgörs gemensamma frågor som rör kyrkans regelverk och ställningstaganden.
Källa: Svenska kyrkan

 

Läs mer:

Margareta Winberg: Partipolitiken är viktig för kyrkan

SSU: Jesus var sosse

Vi behöver tala mer om Bibelns auktoritet

Ledare Kampen om bibeltron har ständigt pågått inom kristenheten de senaste 150 åren. När pingstväckelsen växte fram från 1907 och framåt var det en... lördag 14/12 00:00

I helgen firar vi Livets söndag

Debatt Människovärde Låt oss skapa ett samhälle där vi bejakar och främjar livet, både i dess början och i dess slutskede, uppmanar ett antal kristna ledare med anledning... fredag 13/12 11:24

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens... fredag 13/12 00:00

Vi ser tecken på det kommande riket varje gång Guds vilja sker.

Inför söndag Luk 3:1–15 Bland blommande mandelträd i bergsbyn Ein Kerem utanför Jerusalem möttes två gravida kvinnor, vars barn skulle förändra historien för... torsdag 12/12 00:00

Väljarna är trötta på det politiskt korrekta

Ledare År 1994 publicerade den tidigare folkpartiledaren Per Ahlmark boken Vänstern och tyranniet: Det galna kvartseklet. Det var en svidande uppgörelse med... torsdag 12/12 00:00

Min man drar sig undan vid konflikter, vad ska jag göra?

Familjefrågan Familjefrågan. Jag och min man är så extremt olika. Vid konfliktfyllda situationer drar han sig undan och vill vara i fred. Han pratar inte gärna om vad han känner... torsdag 12/12 00:00
Senaste nytt
Mest lästa just nu

Mission uppe på världens tak

Missionsglimten Jag är uppe i tunn luft. Det känns verkligen, speciellt när man promenerar i motlut. Och inflygningen vi gjorde ...! Den anses vara en av världens...