Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

”Kyrkors minoritetsåsikter ska inte hindra statligt stöd”

Både partier och tidningar får statligt stöd och driver samtidigt opinion i en rad kontroversiella frågor. Varför ska då trossamfund diskvalificeras för att de har en annan uppfattning än majoriteten i till exempel sexualetiska frågor? undrar Jacob Rudenstrand på Svenska evangeliska alliansen (Sea).

Nyheter · Publicerad 13:55, 6 nov 2019

När staten ska försöka mejsla fram vilka ”värderingar” som ska krävas av trossamfund för att få bidrag, skapas ofta problem. Nyligen gick remisstiden ut för den utredning om demokrativillkor som är tänkt att förtydliga syftet med statliga bidrag till civilsamhällets organisationer, där kyrkor och andra samfund ingår. Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Sea, menar i en debattartikel i Göteborgs-Posten att ett grundläggande missförstånd är en ”instrumentell syn på människovärdet”.

”Om ett samfund inte är berett att bejaka samkönade relationer tolkas detta (…) som ett ifrågasättande av människovärdet, och sådan verksamhet ska då inte få statsbidrag. Men en människas värde ligger i att man är människa. I många andra sammanhang ses det som ett uttryck för mångfald att statsbidrag ges till aktörer med olika synpunkter på människors etik”.

Partier och tidningar får statsbidrag för att driva opinion i etiska frågor – kring sexualitet, medicin, skatter, klimat och sjukvård – medan stöd till kyrkor plötsligt villkoras när det anses strida mot majoritetsuppfattningen, påpekar han.

En liknande diskussion ägde nyligen rum i Studio ett i Sveriges Radio. Erik Helmerson, katolik och ledarskribent på Dagens Nyheter, valde då att dra en lans för att som trosgemenskap avstå bidrag.

– Varje gång någon gör sig beroende av statliga bidrag måste man börja anpassa sitt budskap, man måste tänka vad får jag säga för att behålla mina pengar, vad ska jag absolut inte säga. Om jag vore en samfundsledare skulle jag se det som en stor begränsning.

Jacob Rudenstrand tycker dock att religionsfriheten är central och att samfund bör kunna få del av de gemensamma medlen.

”Demokratin måste […] tåla att föreningar och församlingar tänker olika i etiska frågor”, skriver han.

Om ett samfund inte är berett att bejaka samkönade relationer tolkas detta (…) som ett ifrågasättande av människovärdet, och sådan verksamhet ska då inte få statsbidrag. Men en människas värde ligger i att man är människa.

Andens besökelsetid pågår i denna stund

Ledare Gud är både tre och en. Vi tror på en Gud, som uppenbarar sig i tre personer, Fadern, Sonen och... lördag 1/8 00:00

Minister vill införa vigseltvång

Vigseltvång. Jämställdhetsministern Åsa LIndhagen (MP) vill frånta alla de samfund vigselrätten som inte viger... måndag 3/8 20:00

Ideologi ännu tydligare på reducerat Pride

Ledare Nästan alla offentliga arrangemang denna vår och sommar ställs in. Stockholm Pride genomförs dock... torsdag 30/7 00:00

Pastor Roland Hellsten har fått flytta hem

Pastorn och bibelläraren Roland Hellsten har avlidit efter en tids sjukdom. Han arbetade som pastor... måndag 3/8 19:00

Polisprofil: ”Kan polisen ställa upp i marsch för livet?”

Pride. Ännu en gång har landets polismyndighet valt att delta i Pride. Tidigare polismannen Olavi... måndag 3/8 17:00

Varför visar sig inte Gud tydligare?

Mot väggen Varför visar sig inte Gud tydligare?/Bengt