Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

”Kyrkors minoritetsåsikter ska inte hindra statligt stöd”

Både partier och tidningar får statligt stöd och driver samtidigt opinion i en rad kontroversiella frågor. Varför ska då trossamfund diskvalificeras för att de har en annan uppfattning än majoriteten i till exempel sexualetiska frågor? undrar Jacob Rudenstrand på Svenska evangeliska alliansen (Sea).

Nyheter · Publicerad 13:55, 6 nov 2019

När staten ska försöka mejsla fram vilka ”värderingar” som ska krävas av trossamfund för att få bidrag, skapas ofta problem. Nyligen gick remisstiden ut för den utredning om demokrativillkor som är tänkt att förtydliga syftet med statliga bidrag till civilsamhällets organisationer, där kyrkor och andra samfund ingår. Jacob Rudenstrand, biträdande generalsekreterare på Sea, menar i en debattartikel i Göteborgs-Posten att ett grundläggande missförstånd är en ”instrumentell syn på människovärdet”.

”Om ett samfund inte är berett att bejaka samkönade relationer tolkas detta (…) som ett ifrågasättande av människovärdet, och sådan verksamhet ska då inte få statsbidrag. Men en människas värde ligger i att man är människa. I många andra sammanhang ses det som ett uttryck för mångfald att statsbidrag ges till aktörer med olika synpunkter på människors etik”.

Partier och tidningar får statsbidrag för att driva opinion i etiska frågor – kring sexualitet, medicin, skatter, klimat och sjukvård – medan stöd till kyrkor plötsligt villkoras när det anses strida mot majoritetsuppfattningen, påpekar han.

En liknande diskussion ägde nyligen rum i Studio ett i Sveriges Radio. Erik Helmerson, katolik och ledarskribent på Dagens Nyheter, valde då att dra en lans för att som trosgemenskap avstå bidrag.

– Varje gång någon gör sig beroende av statliga bidrag måste man börja anpassa sitt budskap, man måste tänka vad får jag säga för att behålla mina pengar, vad ska jag absolut inte säga. Om jag vore en samfundsledare skulle jag se det som en stor begränsning.

Jacob Rudenstrand tycker dock att religionsfriheten är central och att samfund bör kunna få del av de gemensamma medlen.

”Demokratin måste […] tåla att föreningar och församlingar tänker olika i etiska frågor”, skriver han.

Om ett samfund inte är berett att bejaka samkönade relationer tolkas detta (…) som ett ifrågasättande av människovärdet, och sådan verksamhet ska då inte få statsbidrag. Men en människas värde ligger i att man är människa.

En öppen debatt kritiskt för vår framtid

Ledare I veckan publicerades ett uppmärksammat öppet brev i tidningen Harper Magazine. Brevet är... lördag 11/7 00:00

Sverige behöver en kristen ”68-rörelse”

Ledare Har du känt dig frustrerad över att dina barn i skolbänken drillas i idéer och värden som strider... torsdag 9/7 00:00

Gammalt jättekors funnet i Pakistan

Historia. I juni upptäcktes ett stort marmorkors i bergen i norra Pakistan. Det kan vara mer än tusen år... lördag 11/7 16:51

Att vara sänd är att inte underskatta rollen som ”god granne”.

Inför söndag Mark 3:7–19 Just den här söndagen, den 12 juli, avslutar vi Hönökonferensen med en... fredag 10/7 12:00

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Hans Sundberg – min bakgrund

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 2/10). På Fjellstedtska skolan blev Hans andedöpt och började lära känna Andens liv. Han låter vuxendöpa...