Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Kyrkorna sjunger ut Guds välsignelse över Göteborg

Nu har Göteborgsversionen av Kari Jobes populära sång ”The Blessing” släppts på Youtube. Produktionen är ett samarbete mellan kyrkor, rörelser och körer i Göteborg och en del av det ekumeniska projektet Hjärta Göteborg inför stadens 400-årsjubileum 2021.

Nyheter · Publicerad 15:00, 30 jun 2020

Nyligen publicerades Göteborgs egen svenska motsvarighet till den brittiska succén ”The Blessing”, sjungen av en virtuell kör på Youtube. Det är 16 kyrkor, rörelser och körer i Göteborg som medverkar i den musikaliska välsignelsen av staden.

I videon syns bland andra sångaren och pastorn Robert Eriksson från Betlehemskyrkan, sångerskan Jeanette Alfredsson från Hönö missionskyrka, kören Solid Gospel, en frälsningssoldat från Centrumkåren och en barnkör från S:t Jacobs kyrka. Smyrnakyrkans pastor Urban Ringbäck är också med och ber för staden.

Välsignelsesången är en del av den ekumeniska satsningen Hjärta Göteborg inför Göteborgs 400-årsjubileum nästa år. Anne-Jorid Ahgnell, pastor i Smyrnakyrkan, berättar att idén till videon kom i samband med Hjärta Göteborgs webbsända pingstgudstjänst, som blev startskottet för Hjärta Göteborg.

Då hade hon precis sett den brittiska versionen av ”The Blessing” och föreslog att man skulle göra en Göteborgsversion, som en inledande gåva till stadens invånare.

– Sången gör något med oss som samarbetar i detta och förhoppningen är att den också gör något med Göteborg. Vår önskan är att människor ska dela sången på Facebook så att den kan få välsigna göteborgarna in i sommaren, säger hon.

Göteborgs kristna råd står som huvud­man för projek­tet Hjärta Göteborg och vision­en är ”en enad kyrka för en helad stad”. Projekt­ledaren Eva Staxäng berättar för Världen idag om det ekumeniska arbetet.

– Kyrkorna tar, i allt man gör, stadens utmaningar på allvar och vi arbetar tillsammans i detta, som en enad kyrka, för ett Göteborg som vi hoppas en dag ska bli mer jämlikt, och som ett sätt att minska klyftorna i staden, säger hon.

I samband med 400-årsjubileet under pingst nästa år vill församlingarna även ordna en fest med musik och glädje på central plats. Den är samtidigt tänkt att fungera som en insamlingsgala för projektets sociala spår, som exempelvis ska kunna stödja arbete i utsatta områden.

– Vi vill ge något av bestående värde och vara med att minska segregationen i staden. Samtidigt vill vi stärka vårt ekumeniska arbete och visa för beslutsfattare att kyrkornas arbete gör skillnad.

Om inte dessa diakonala insatser fanns skulle Göteborg se ännu mer ojämlikt ut, menar Eva Staxäng.

Dagen efter festen planeras en ekumenisk gudstjänst. Ytterligare en del i projektet är att ta fram en jubileumsbibel med tankar och böner för staden, som ska delas ut till invånarna.

– Diskussioner pågår om det ska vara en hel bibel eller delar av den. I höst vet vi mer om det, säger Staxäng.

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Utan apostlar saknas missionellt perspektiv

Ledare Nya testamentet beskriver de femfaldiga tjänstegåvorna i Kristi kropp: apostlar, profeter,... lördag 4/7 00:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda