Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kyrkor startar upprop för landets konvertiter

Fyra frikyrkosamfund inleder nu ett upprop och en namninsamling för att uppmana Migrationsverket att respektera konvertitens tro i asylprocessen. Även Sveriges kristna råd, SKR, agerar, och tar upp konvertiternas ärenden vid ett möte med Migrationsverkets ledning i januari.

Nyheter · Publicerad 15:00, 13 dec 2018

De samfund som drar i gång uppropet #rättilltro är desamma som uppmanat sina församlingar att skicka in alla asylärenden från de senaste tre åren som rör afghanska konvertiter: Pingst, Evangeliska frikyrkan (EFK), Svenska alliansmissionen och Equmeniakyrkan.

De går ut med namnlistor som ska skickas in till Equmeniakyrkan, som tagit initiativ till kampanjen, senast den 13 januari. Därefter överlämnas listorna till Migrationsverket.

– Det är dags att ta frågan om konvertiter i asylprocessen ett steg vidare. Nu är det dags för manifestationer, namninsamlingar och att möta politiker, säger Linalie Newman, missionsdirektor i EFK, på samfundets hemsida med information om kampanjen.

Uppropet uppmanar Migrations­verket att uppdatera sitt rättsliga ställningstagande om religion som asylskäl ”utifrån aktuell forskning”, och att låta bedömningen både av hotbild och av skyddsskäl ta större plats i utredningarna.

– I flera utredningsprotokoll framstår det som om Migrationsverket har en syn på religion som något man väljer; man jämför alternativ och tar det som verkar bäst, förklarar Inga Johansson, samordnare för Kyrka i samhället i Equmeniakyrkan.

– Religionssociologisk forskning visar att det som drar nya människor till kristen tro och kristna församlingar, konvertiter från islam såväl som vanliga sekulariserade svenskar, i första hand är relationer. Man vill bli en del av gemenskapen. Kunskapen kommer i många fall senare och är inte sällan på en ganska generell nivå.

SKR tog upp frågan om konvertiterna vid sitt styrelsemöte förra veckan.

– Människor hör av sig nästan dagligen med sin vånda, sorg, irritation och frustration över Migrationsverkets bemötande av kristna konvertiter, säger Björn Cedersjö, direktor för ekumenisk diakoni/kyrka-samhälle.

– Vi har vad vi ser som goda relationer med Migrationsverket och har försökt att påverka. Och då undrar man i kyrkorna varför det fortfarande är så många konvertiter som inte blir trodda, trots att man i församlingen ser dem som genuint kristna.

Därför har SKR tagit initativ till ett möte mellan organisationens presidium och Migrationsverkets ledning i mitten av januari.

– Vi tycker fortfarande att man ibland visar en bristande förståelse för religion och kristen tro. Man gör det i för stor utsträckning till en fråga om intellektuell förståelse, säger Björn Cedersjö.

Det går även att underteckna uppropet digitalt, på helapingsten.com

Vi tycker fortfarande att man ibland visar en bristande förståelse för religion och kristen tro.

Borde EFK byta identitetsmarkör?

Ledare Evangelikal kontra evangelisk Begreppet evangelikal har diskuterats på Evangeliska frikyrkans Torpkonferens. Tidningen Dagen har på ledarplats utmanat EFK att överge beteckningen...

Brandmän räddade ekorre i brunnslock

Tyskland. Räddningstjänst, polis och personal från en veterinärklinik slog sina kloka huvuden ihop för att få loss en ekorre som fastnat med huvudet i ett...

Känslig fråga om ungdomar borde bidra till hushållet

Grattis till jobbet, men nu vill vi ha några kronor i bidrag till hushållet. Är det okej att ställa ett sådant krav på ett sommarjobbande barn? Svårt...