Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kyrkor i Örkelljunga ska försonas efter 100 år

Efter hundra års splittring mellan EFS och ELM i Örkelljunga ska föreningarna nu ha en gemensam försoningsgudstjänst. – Det är ett under. Det har varit ganska låsta positioner, men jag tror att det är Herrens tid nu, säger EFS-prästen Evalotta Kjellberg.

Nyheter · Publicerad 15:13, 28 nov 2018

Under två års tid har EFS-kyrkan (Evangeliska Fosterlandsstiftelsen) och ELM (Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner) arbetat med en försonings­process. Samtalen har resulterat i en för­sonings­gudstjänst i ELM:s missions­hus den 9 december. 

– Vi vill komma inför Herren, be varandra om förlåtelse och bekänna att vi tillsammans har brutit mot hans vilja om enhet i Kristi kropp. När vi har gjort det kan vi jubla och vara glada, prisa och lovsjunga Gud, säger Evalotta Kjellberg.

Bakgrunden är en mer än hundra år gammal splittring efter en läro­strid inom EFS om principer för bibel­tolkning. 1911 bildades  Missions­sällskapet Bibeltrogna Vänner, numera ELM, av den grupp medlemmar som då lämnade EFS.

– Det blev en delning även i den här bygden, och relationerna har tidvis präglats av misstro och rykten. Splittringen gick genom hela familjer och skapade sår, säger Evalotta Kjellberg.

– Det ligger bakåt i tiden, men i de fall det finns något som kan ligga till hinder för Guds rike – fel som blivit begångna, saker som blivit sagda – så vill vi bidra till en försoning, fortsätter Torgny Yngvesson, ordförande i ELM.

2011 började EFS-kyrkan och ELM i Örkelljunga med gemensamma lovsångsgudstjänster. Man har också, tillsammans med Svenska kyrkan, gemensamma ungdomskvällar.

Under en ekumenisk bönevecka 2017, då kommunens fem kyrkor var samlade till gudstjänst, upplevde Evalotta Kjellberg att Gud talade till henne och sade: ”Tiden är inne för försoning.” 

– Det här är inget mänskligt påfund. Vi är ledda av den helige Ande. Det är det som gör det så spännande, säger hon.

Hon pratade med Torgny Yngvesson och det ledde till att man utsåg en arbetsgrupp. Gruppen har haft ett flertal möten och även lyft frågor där föreningarna har dragit lite olika slutsatser.

– Vi står på Bibeln som Guds ord och respekterar varandras uppfattningar, även om vi gör lite olika tolkningar, säger Evalotta Kjellberg.

Vad betyder den här försoningen för Örkelljunga?

– När kristna lever i försoning, älskar varandra som syskon och ber för varandra, då märks det ut i samhället. Jag tror det har ett stort värde, säger Torgny Yngvesson.

– När jag växte upp kallades Örkelljunga ibland för Skånes Jerusalem. Då fanns det elva kyrkor. Det är en fantastisk styrka med flera platser där det firas gudstjänst varje söndag, på lite olika sätt.

När kristna lever i försoning, älskar varandra som syskon och ber för varandra, då märks det ut i samhället.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...