Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

Kyrkor bommar igen på grund av högt elpris

En församling inom Svenska kyrkan har beslutat att bomma igen merparten av pastoratets kyrkor på grund av höga elpriser. Inom Kristdemokraterna reagerar man starkt på att regeringen inte kompenserar civila organisationer som drabbats av skenande elkostnader.

– Det är en tragisk och absurd situation, säger Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson för KD, till Världen idag.

Nyheter · Publicerad 17:10, 18 feb 2022

Till följd av stigande elpris väljer Anderslövs församling i Skåne nu att stänga sju av pastoratets åtta kyrkor för gudstjänstfirande.

”Det kostar mycket pengar att hålla alla kyrkorna öppna och uppvärmda. Uppvärmningen av dem innebär både orimliga kostnader och en orimlig miljöpåverkan. Ska vi kunna ta hand om våra kulturvärden och ha en levande verksamhet måste vi hushålla med resurserna”, skriver Anderslövs församling på sin webbsajt.

Regeringens kompensation för höjda elpriser innefattar inte civila organisationer. Jakob Forssmed riktar kritik mot regeringen som han menar ännu en gång glömt bort civilsamhällets betydelsefulla arbete.

– Det är en tragisk och absurd situation att kyrkor, som bedriver så viktig verksamhet och på olika sätt bidrar till att sprida värme i Sverige, måste stänga för att de inte klarar av att värma upp kyrkorna, säger han.

Redan i december framförde KD, tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna, krav om att elskatten skulle slopas under vintermånaderna, vilket Världen idag tidigare berättat om.

– Hade man gjort det hade också organisationer omfattats av kompensation, men nu valde regeringen att enbart rikta det här stödet till hushåll. Det visar återigen att regeringen inte tar in civila organisationers kostnader i den här kalkylen, det tycker jag är djupt bekymmersamt.

KD avser att komma med ytterligare förslag till lösningar av den bekymmersamma situationen med höga elpriser.

– Vi vill inte att vi i Sverige ska ha en vinter till med den här typen av problem. Vi vill göra saker både på kort och lång sikt för att få lägre och stabila elpriser, säger Jakob Forssmed.

I skånska Anderslövs församling kommer man framöver att fira gudstjänster i Anderslövs kyrka, som är pastoratets huvudkyrka. Undantaget blir de varmare sommarmånaderna då man avser att öppna upp samtliga kyrkor, uppger församlingen på sin webbsajt.

Vi vill inte att vi i Sverige ska ha en vinter till med den här typen av problem.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10