Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Personer som arbetar inom vården behöver lyftas i förbön, menar Sveriges kristna sjukvårdsförbund. Foto: Freely Photos

Kyrkor ber för vården på söndag

På söndag infaller ”Healthcare Sunday” som började i Storbritannien men som nu uppmärksammas i många länder. Tanken är att man i kyrkorna denna dag på ett särskilt sätt ska lyfta fram och be för vård- och omsorgspersonal.

Samtidigt kommer nu nya avslöjanden om kompetensbrist bland ansvariga vårdpolitiker, brister som fått allvarliga följder för covidsjuka äldre.

Nyheter · Publicerad 15:00, 16 okt 2020

Lärjungen Lukas i Nya testamentet var läkare till yrket och därför har bönedagen för vård och omsorg lagts den söndag som är närmast Lukas namnsdag.

”Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar beslut, är personal, patient eller anhörig”, skriver Sveriges kristna sjukvårdsförbund på sin webbplats.

”Många som arbetar har ett tungt eller stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och uppmuntran”.

En särskild bön till Gud har tagits fram som man kan använda sig av vid gudstjänsten eller privat. Bönen i sin helhet finns att läsa och ladda ned på kristna sjukvårdsförbundets hemsida.

Världen idag har i många artiklar under våren och sommaren rapporterat om hur covidsjuka äldre, till anhörigas förtvivlan, fått palliativ vård i stället för sjukvård som hade kunnat rädda deras liv. Vi har också skrivit om den hårda kritiken mot myndigheternas riktlinjer på området.

I en granskning i Dagens Nyheter avslöjas nu dessutom stora brister i kompetens hos beslutsfattare. Ansvariga politiker har inte förstått problemen som policydokument skulle innebära och hur dess formuleringar kunde drabba särskilt äldre som smittas under pandemins härjningar.

”Den hemska frågan är om riktlinjerna har lett till att äldre har fått palliativ vård i stället för sjukvård som kunnat rädda deras liv. Det är bra att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en undersökning om just detta. Men går det att få klarhet?”, skriver Expressens ledarsida efter de senaste avslöjandena och fortsätter:

”Äldreboendena behöver ett sjukvårdslyft”. 

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin... lördag 24/10 13:27

17-åriga Signe levde utan skärmar under sex månader

Ung. Det tillhör inte vanligheterna att en 17-åring väljer att leva skärmfritt. Men för Signe Strålin...

Varför tro på uppståndelsen?

Mot väggen De första kristna hävdade att de mött Jesus uppstånden. Varför ska vi ta det påståendet på allvar?...