Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Personer som arbetar inom vården behöver lyftas i förbön, menar Sveriges kristna sjukvårdsförbund. Foto: Freely Photos

Kyrkor ber för vården på söndag

På söndag infaller ”Healthcare Sunday” som började i Storbritannien men som nu uppmärksammas i många länder. Tanken är att man i kyrkorna denna dag på ett särskilt sätt ska lyfta fram och be för vård- och omsorgspersonal.

Samtidigt kommer nu nya avslöjanden om kompetensbrist bland ansvariga vårdpolitiker, brister som fått allvarliga följder för covidsjuka äldre.

Nyheter · Publicerad 15:00, 16 okt 2020

Lärjungen Lukas i Nya testamentet var läkare till yrket och därför har bönedagen för vård och omsorg lagts den söndag som är närmast Lukas namnsdag.

”Alla berörs vi på något sätt av vården och omsorgen i Sverige, antingen vi fattar beslut, är personal, patient eller anhörig”, skriver Sveriges kristna sjukvårdsförbund på sin webbplats.

”Många som arbetar har ett tungt eller stressigt arbete med mycket ansvar. Detta är ett tillfälle för dem att få förbön och uppmuntran”.

En särskild bön till Gud har tagits fram som man kan använda sig av vid gudstjänsten eller privat. Bönen i sin helhet finns att läsa och ladda ned på kristna sjukvårdsförbundets hemsida.

Världen idag har i många artiklar under våren och sommaren rapporterat om hur covidsjuka äldre, till anhörigas förtvivlan, fått palliativ vård i stället för sjukvård som hade kunnat rädda deras liv. Vi har också skrivit om den hårda kritiken mot myndigheternas riktlinjer på området.

I en granskning i Dagens Nyheter avslöjas nu dessutom stora brister i kompetens hos beslutsfattare. Ansvariga politiker har inte förstått problemen som policydokument skulle innebära och hur dess formuleringar kunde drabba särskilt äldre som smittas under pandemins härjningar.

”Den hemska frågan är om riktlinjerna har lett till att äldre har fått palliativ vård i stället för sjukvård som kunnat rädda deras liv. Det är bra att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har inlett en undersökning om just detta. Men går det att få klarhet?”, skriver Expressens ledarsida efter de senaste avslöjandena och fortsätter:

”Äldreboendena behöver ett sjukvårdslyft”. 

Tusen poliser till räcker inte för att hindra ungdomsbrottslighet

Ledare En ny studie från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att unga som döms för rån eller våld mot... lördag 17/4 00:10

KD vill förebygga brott genom stärkta familjer

Politik. Ett förstatligande av sjukvården var första prioritet när Kristdemokraternas partiledare talade på... lördag 17/4 08:00

Att förlåta betyder inte att jag säger att det som hände var okej.

Ungkrönika Jag sitter och lyssnar på min vän på andra sidan träbordet. Hon beskriver hur hennes hjärta har... lördag 17/4 00:00

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier