Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

I dag, onsdag, är detta kyrkomötets sista dag. Under dagen fattas bland annat beslut om hbt-certifierade församlingar. Foto: Bertil Enevåg Ericson / TT

Kyrkomötet sa ja till hbt-certifikat

På tisdagen röstade kyrkomötet, Svenska kyrkans ”riksdag”, nej till ett förslag om särskilda evangelister, och ja till en motion som kan göra det svårare för kvinnoprästmotståndare att arbeta i kyrkan. På onsdagsförmiddagen röstades också en motion igenom som innebär att stiften ska uppmuntras till att göra fler av Svenska kyrkans arbetsplatser hbt-certifierade.

Nyheter · Publicerad 09:38, 20 nov 2013

Den här veckan möts Svenska kyrkans beslutande organ, kyrkomötet, där diskussioner i en rad frågor förs och beslut om kyrkans verksamhet fattas. På tisdagen valde kyrkomötet att anta en motion som innebär att även de som är komministrar och diakoner med arbetsledande uppgifter i kyrkan ska ha ”förklarat sig beredda att i alla uppgifter tjänstgöra tillsammans med andra som vigts till ett uppdrag inom kyrkans vigningstjänst oavsett deras kön”. Det som tidigare gällt kyrkoherdar ska nu alltså även gälla andra i arbetsledande funktion.  

Bertil Murray och Torbjörn Lin­dahl från Frimodig kyrka motsatte sig beslutet och anger i en särskild mening: ”De kvardröjande problem i de yrkesmässiga relationerna som i vår kyrka kan finnas mellan prästvigda kvinnor och dem som principiellt ifrågasätter ordningen med kvinnor som präster, löses enligt vår mening betydligt bättre på andra sätt än genom lagar och regler.”
Marianne Kronbäck från Kristdemokrater för en levande kyrka, KR, hade i en motion föreslagit en utredning av behovet av särskilda evangelister i Svenska kyrkan.
– Hur når vi unga vuxna, vuxna och äldre om vi tänker utifrån missionsbefallningen? Vi är till namnet en evangelisk, luthersk kyrka men börjar vi tappa den evangeliska delen? Faran finns, sa Kronbäck själv i debatten.
Förslaget avslogs dock, bland annat menade biskop Tuulikki Koivunen Bylund att alla i kyrkan är evangelister och präster enligt Luthers tankar.
– Det räcker med de fyra evangelister, möjligen med tilläget med den femte, Johann Sebastian Bach, sa hon.

En av de frågor som ledde till mest debatt gällde förslaget att uppmuntra stiften att arbeta för att fler av Svenska kyrkans arbetsplatser hbt-certifieras av organisationen RFSL. Motionen fick stöd i utskottet men flera reserverade sig och i talarstolen var meningarna delade. Lennart Sacrédeus, KR, undrade om en utbildning inte riskerade att leda till likriktning i bibelsyn i frågan.
– Är RFSL bibelcertifierade? Går vi in i en ömsesidig relation med RFSL eller är det ett underdånigt perspektiv kyrkan ska inta?
Både biskop Åke Bonnier och biskop Eva Brunne talade för hbt-certifikat.
– Den här motionen handlar inte om vem som har sex med vem eller hur. Det handlar om att uppföra sig anständigt, sa Eva Brunne.

På onsdagsförmiddagen avgjordes frågan då 153 röstade för och 76 emot att motionen skulle bifallas. 

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

Över 200 000 visningar av ”The blessing”

Musik. Den svenska versionen av välsignelsesången ”The Blessing”, sjungen av en ekumenisk virtuell kör på... onsdag 25/11 15:00

Vi får inte glömma bort att vi är fria i Kristus!

Arbetslivskrönika Inom ICCC, den Internationella kristna handels­kammaren, ser vi det som ett nyckeluppdrag från Gud... onsdag 25/11 00:00

Jag vågar inte möta sorgen efter pappas död, vad ska jag göra?

Familjefrågan Hej Karin! Jag är rädd för att känna. Jag har inte vågat sörja min pappa, som hastigt gick bort för...

När ryktet är bättre än vi förtjänar – brevet till Sardes

De sju församlingarna i Uppenbarelseboken (del 6/8). ”Du har namn om dig att du lever, men du är död” (Upp 3:1). Detta måste vara några av Nya...