Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Kyrkoledare mötte Löfven – tog upp kristna friskolor

När flera kyrkoledare från Sveriges kristna råd, SKR, mötte statsminister Stefan Löfven (S) i förra veckan var konfessionella friskolor ett av ämnena. – Jag sa till statsministern att kristna friskolor inte utestänger någon, berättar Kjell Larsson, missionsföreståndare i Svenska Alliansmissionen.

Nyheter · Publicerad 12:23, 2 jul 2018

Representanterna för SKR fick träffa statsministern för ett möte på Rosenbad och blev väl mottagna, säger Kjell Larsson som också nämner att Stefan Löfven inledde med att citera psalmen ”Guds kärlek är som stranden”. Löfven tackade också för att man tagit initiativ till mötet och uttryckte att kyrkorna och trossamfunden är en viktig del av civilsamhället. 

– Det var ett bra samtal där vi fick säga det vi hade på hjärtat, och också lyssna.

Demokrati, människovärdesfrågor och migration stod i centrum för samtalet och upprinnelsen till mötet var kyrkoledarnas oro över utvecklingen i samhället och inställningen till religion. Kjell Larsson tog bland annat upp hur man från kyrkorna ser på de konfessionella friskolorna och att man motsätter sig Socialdemokraternas förslag att förbjuda dessa.

– Jag försökte förtydliga att de kristna friskolorna bygger på en demokratisk grund. Att säga att vi inte ska ha konfessionella friskolor är att gå emot Europakonventionen som ju faktiskt säger att staten ska respektera föräldrars rätt att välja barnens utbildning utifrån religiös och filosofisk övertygelse.

Stefan Löfven svarade att regeringen nu tittar på hur man ska förhålla sig till Europakonventionens skrivelser. 

– Det är bra, men då kanske de tittar främst på hur de ska komma runt den. Men rätten till pluralism är väsentlig för att bevara det demokratiska samhället. Och sekularism är också en konfessionell eller filosofisk övertygelse och inte neutral. 

Statsministern höll enligt Kjell Larsson inte med om att de konfessionella friskolorna är öppna för alla utan ansåg att man vänder sig till en viss tro och att det då kan bli uppdelningar inom samhället.

Ambitionen från kyrkoledarna var att lyfta religionens plats i samhället och religionsfriheten. 

– Det är en tillgång att vi är så ekumeniskt starka. Här kommer inte en rörelse och säger detta, utan hela kristenheten. Även om vi internt kan ha olika åsikter i teologiska frågor så kommer vi här och är ense och ger ett enat vittnesbörd. Ser man på hur många kyrkorna representerar så vore det klokt att som politiker lyssna på vad vi har att säga. 

Det är en tillgång att vi är så ekumeniskt starka. Här kommer inte en rörelse och säger detta, utan hela kristenheten.

Republikansk reträtt oroar abortmotståndare

Politik. Ilska inom prolife-rörelsen USA:s president Donald Trump och det republikanska partiet har intensivt drivit frågan om att slopa federalt stöd till Planned parenthood som utför...

Hur kan vi se på när antisemitismen tilltar?

Ledare Judar i Europa Hela 90 procent av judarna i Europa anser att antisemitismen har tilltagit de senaste fem åren. De alarmerande siffrorna presenteras i en ny studie...