Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Foto: Svenska kyrkan Jönköping

Kyrkoherden beklagar: ”Ett olycksfall i arbetet”

Det var inte meningen att någon skulle känna sig tvingad av kyrkan att gå med i Qom ut-festivalen.

Nyheter · Publicerad 08:39, 26 aug 2016

Det säger kyrkoherden i Jönköping Hans Boeryd om det brev som nyligen mejlades ut inför evenemanget, med en uppmaning att boka helgen, sprida informationen och delta i paraden på lördagen.

– Den uppmaningen var ju inte tänkt att sätta någon i ett dilemma kring en fråga som är svår. Så det är högst olyckligt om det uppfattas så, säger Hans Boeryd.

– I allt det som Svenska kyrkan i Jönköping engagerar sig, vare sig det är den här festivalen eller om det handlar att delta i en manifestation för kristna i Mellanöstern, som vi deltog i för ett par år sedan, eller något annat särskilt engagemang, så skickas det ut information. Så det är ett olycksfall i arbetet om det skulle uppfattats som någon form av ultimativ uppmaning, för så var det inte menat.

Hans Boeryd förklarar kyrkans medverkan i Qom ut-festivalen med en vilja att stödja hbtq-personer i ett samhälle där det fortfarande inte är självklart att leva med en annan sexuell läggning.

– Men det finns också en avsikt att möjliggöra ett samtal kring frågor som för många just inte är självklara.

Hans Boeryd tror att Svenska kyrkans fleråriga deltagande i Qom ut-festivalen i Jönköping har påverkat samtalsklimatet både innanför och utanför kyrkan.

– Jag tror att det är flera personer som tillhör gruppen hbtq som upplever att det finns en vilja att lyssna in det som är deras verklighet i Jönköping. Och jag tror också att frågan har blivit möjlig att samtala om för fler människor än tidigare. Samtalsklimatet är sådant att det är möjligt att mötas i de olika hållningarna.

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...