Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

– Jesus sa att vi är jordens salt och världens ljus, säger Berith Nilsson i Baptistkyrkan. Foto: Seth Nilsson

”Kyrkan måste stå upp för livet”

Nyheter · Publicerad 00:00, 12 dec 2012

På söndag uppmärksammas ”Livets söndag” i många kyrkor runt om i Sverige. Några som varit tidigt ute är Baptistkyrkan i Hudiksvall som i söndags hade temat på guds­tjänsten.
- Kyrkan måste stå upp för människovärdet, vem ska göra det om inte vi? säger Berith Nilsson i Baptistkyrkan.

Den tredje advent är sedan några år tillbaka synonymt med ”Livets Söndag” i många kyrkor. Tanken är att det ska vara en dag med fokus på livets värde och helgd, då man också betonar tacksamheten över livet. I Baptistkyrkan i Hudiksvall firade man av praktiska skäl dagen i förväg i söndags. Berith Nilsson, som också är engagerad i Livets söndag nationellt, berättar om hur man sjöng sånger, visade film och talade utifrån Bibeln; allt på temat livet och människovärdet.
– Gud är livets Gud, den helige Ande är livgivare och livet är heligt. Vi människor är Guds avbild och utifrån det kan vi förstå vårt absoluta och okränkbara värde, säger Berith Nilsson.

Att varje människa är oändligt värdefull, oavsett vem man är eller vart man kommer ifrån, är något som vi ständigt behöver påminnas om i vårt samhälle, menar hon. Och det är också viktigt för kyrkan att peka på hoten mot människovärdet.
– Jesus sa att vi är jordens salt och världens ljus. Kyrkan måste stå upp för livet, för de svaga, för människovärdet, vem ska göra det om inte vi?

Hon ger exempel på frågor som man kan ta upp; abort, dödshjälp, utsållande fosterdiagnostik och vårdpersonals rätt till samvetsfrihet.
– Det här är känsliga, men viktiga frågor. Varje sammanhang kan utgå från sin gudstjänsttradition och bakgrund, man måste inte vara politisk, man kan gå till Bibeln i den här frågan. Det finns ju också en naturlig koppling till den här tiden på året då vi firar att Gud gav sin egen son för att ge oss evigt liv, säger Berith Nilsson, som understryker att det viktigaste är att det blir ”en positiv dag, för livet”.

Fotnot: På Livets Söndags webbplats finns material och fler tips på hur man kan fira en hel gudstjänst utifrån temat, liksom förslag på kortare inslag.