Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

De svenska deltagarna i förra årets Ship to Gaza-konvoj fick stor uppmärksamhet i media. Här håller Mattias Gardell en presskonferens efter hemkomsten till Sverige. Runt midsommar görs ett nytt försök att ta en konvoj till Gaza. Foto: Bertil Ericson / Scanpix

"Kunde Berlinmuren falla kan vi komma fram"

Runt midsommarhelgen avseglar en ny fartygs-konvoj med Gaza som mål.– Blockaden är illegal och inhuman, det håller hela världssamfundet med om, och vi vill göra något åt det, säger Mikael Löfgren, pressansvarig på Ship to Gaza.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 jun 2011

Förra årets försök att nå fram till Gaza med en fartygskonvoj slutade i en katastrof. Israel stoppade samtliga sex fartyg på internationellt vatten, och när det turkiska fartyget Mavi Marmara bordades utbröt våldsamheter som slutade med att nio av personerna ombord sköts till döds av israeliska soldater.
Trots utgången vid det förra försöket ska snart en ny konvoj avsegla mot Gaza, och den här gången blir det en betydligt större konvoj, med ett tiotal båtar och uppemot 20 deltagande organisationer. Syftet är tydligt:
– Vi vill naturligtvis i möjligaste mån bidra till att denna illegala och destruktiva blockad hävs permanent och fullständigt, säger Mikael Löfgren.

Att konvojen riskerar att utnyttjas som pr av Hamas får man leva med, menar Mikael Löfgren.
– Ja, sannolikt kommer de styrande i Gaza att utnyttja det. Det är inte mycket vi kan göra åt det, men vi försöker göra något som gagnar folket.
Lasten i fartygen ska huvudsakligen utgöras av byggnadsmaterial och sjukvårdsutrustning.
– Byggnadsmaterial är det som är mest efterfrågat. Vi har också med avsaltningsanläggningar till vattenförsörjningen och 600 fotbollar från Gothia cup som skänks till barn och ungdomar.

Men är det realistiskt att tro att ni ska nå fram till Gaza?
– Var det realistiskt att Berlinmuren föll? Det är mycket mer realistiskt att konvojen når fram än att Berlinmuren föll när den gjorde det.

Vad gör ni om Israel hotar stoppa fartygen med våld?
– Alla som deltar har genomgått eller kommer att genomgå ickevåldsträning. Samtliga deltagande organisationer har vi noggrant kollat på vilka grunder de vill vara med och vad de har för principer när det gäller synen på våld.
Att döma av uttalanden från Israel finns en risk för att vi stoppas med våld, men vi hoppas innerligt att det inte ska få en så tragisk utgång som förra året.

En av organisationerna är turkiska IHH, som kritiseras för antisemitism och kopplingar till terrordåd. Men Mikael Löfgren menar att kritiken är grundlös.
– Det är inte sannolikt att FN:s sociala och ekonomiska råd skulle ha godkänt en sådan organisation som samarbetspartner. IHH är snarast att beteckna som en biståndsorganisation med religiösa förtecken, lite som vår egen Diakonia.
Enligt Mikael Löfgren vidtas omfattande åtgärder för att Israel ska kunna lita på att inga vapen finns ombord.
– Alla fartyg kommer att inspekteras av hamnmyndigheter och vi har också uppmanat FN att genomföra ytterligare inspektioner av fartygen för att vi inför hela världen ska kunna berätta att det verkligen är civilt bistånd.

Ni lägger mycket fokus på att kritisera Israel. Men vilket ansvar har Hamas för blockaden mot Gaza?
– Blockaden kom till för att Israel ville sätta press på folket att tvinga bort Hamas från makten, men den har varit kontraproduktiv eftersom stödet snarare har stärkts för Hamas. Vi tar inte ställning i palestinska fraktionsstrider, det är civilsamhället i Gaza vi samarbetar med.

Kunde Berlinmuren falla så kan fartygskonvojen också nå fram till Gaza, menar Mikael Löfgren, pressansvarig på Ship to Gaza, som vill bryta den ”illegala blockaden” av Gazaremsan. Foto: Privat

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00