HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Över:Alf Svensson (KD). Under: Maria Hildingsson, FAFCE. Foto: Samuel Björk / Arash Asadi

Kritiserad rapport antagen av Europaparlamentet

Den så kallade Lunacek-rapporten, som antogs av Europaparlamentet på tisdagen, fortsätter att skapa debatt i Europa. Kritiker menar att rekommendationerna, som ska motverka diskriminering av hbt-personer, inkräktar på medlemsstaternas suveränitet i familjefrågor.

Nyheter · Publicerad 00:00, 7 feb 2014

Den rådgivande resolutionen, som fått sitt namn av den österrikiska rapportören Ulrike Lunacek, arbetades fram av representanter för de stora politiska grupperna i parlamentet, och godkändes med röstsiffrorna 394 mot 176, med 72 nedlagda röster. Den går nu vidare till EU-kommissionen, som uppmanas att inrätta en så kallad färdplan mot diskriminering av hbt-personer.

Samtliga svenskar i parlamentet röstade för rapporten, som Alf Svensson (KD) ser som en möjlighet att sätta punkt för en segdragen debatt.
– Många tycker att vi på något sätt måste komma ur den ständiga dragkampen kring denna fråga, och då tycker jag att vår ledamot från EPP har lyckats bra när det gäller att hitta en kompromiss, säger han till Världen idag.
Trots detta fanns det ingen fullständig enighet inom EPP, som företräder de konservativa och kristdemokratiska partierna i parlamentet, och exempelvis röstade samtliga franska EPP-ledamöter emot rapporten. Detta motiverar man i ett särskilt uttalande bland annat med att resolutionen rekommenderar samtliga medlemsländer att godkänna sådana samkönade äktenskap som ingåtts lagligt i andra medlemsstater. Detta, menade fransmännen, är att på ett otillbörligt sätt lägga sig i medlemsländernas nationella lagstiftning på familjeområdet.
Alf Svensson ser i stället rekommendationen som ett naturligt led i att främja fri rörlighet inom EU.
– Svenska medborgare som är homosexuella och har ingått äktenskap lagligt, kan inte plötsligt fråntas denna juridiska status om de exempelvis flyttar till Polen, säger han.
– Det skulle te sig märkligt om människors civilstånd varierade över de geografiska gränserna. Men självklart ska man respektera den inställning som finns, om det nu är i Polen eller i Malta.

Maria Hildingsson, som företräder den katolska familjeorganisationen FAFCE i Bryssel, ser där­emot Lunacek-rapporten som en pusselbit i ett politiskt spel som syftar till att införa en liberal lagstiftning i hela unionen, oavsett vad de nationella regeringarna säger.
– Den här texten, och andra liknande, kan användas till att påtvinga andra medlemsländer en uppfattning om relationer och samlevnadsformer som de inte har, säger hon till Världen idag.
– Och då ska man betänka att det bara är de västerländska medlemsstaterna som lagstadgat om bland annat samkönade äktenskap och samkönades rätt att adoptera, inte en enda stat i den tidigare Warszawapakten.

Att smyga in krav på acceptans av sådan lagstiftning bakvägen, som Maria Hildingsson och andra kritiker menar sker genom Luna­cek-rapporten, bidrar bara till att öka misstroendet för EU och för att skapa en klyfta mellan öst och väst.
– Bakom lyckta dörrar förs diskussioner som gör det svårt för medlemsstater att hävda en  konservativ syn inom EU och gent­emot exempelvis FN. Ett tydligt tryck som de utsätts för handlar om ekonomiska bidrag, så de är i ett oerhört underläge.
Till skillnad från Alf Svensson menar Maria Hildingsson att Lunacek-rapportens antagande inte sätter punkt för debatterna om samlevadsfrågorna inom EU.
– Dragkampen om just den här rapporten är över, men det hela är långt ifrån över.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...