Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Kritiken: Myndigheter bedriver lobbying

Myndigheter opinionsbildar för att få föräldrar att ta ut lika mycket av föräldraledigheten. Men jämställdhet är inte lika med att alla delar exakt lika, menar kritiker som också ifrågasätter att skattepengar används för att ”uppfostra” medborgarna.

Nyheter · Publicerad 08:30, 14 nov 2016

I samband med fars dag har Försäkringskassan flera år i rad haft kampanjer där man uppmanar föräldrar att dela lika på föräldraledigheten. I ett pressmeddelande i år säger en representant för Försäkringskassan att ”barn och föräldrar mår bra av att tillbringa tid tillsammans”. Något som de flesta nog instämmer i. Det är när myndigheter går in och opinionsbildar för att se en likadelning, oavsett hur det ser ut i den enskilda familjen, som reaktioner väcks.

I en annan kampanj med namnet ”Dela på det” uppmanar länsstyrelserna till just detta. Där ska man få ”lära sig” att dela föräldraledigheten lika. På sajten presenteras argument, här finns föräldrapar som delar och som får säga varför det varit bra för dem. Länsstyrelserna vill också ”krossa myter”.

En sak som länsstyrelserna menar är en myt att krossa är att det är mer naturligt att mamman är hemma under barnets första år eftersom hon ammar. För att försöka ”krossa” denna ”myt” påpekar man att många barn inte ”helammas” och att drygt en tredje­del inte ammas alls.

En som kritiserar att myndigheter opinionsbildar för att påverka familjerna i den här frågan är Susanne Nyman Furugård som står bakom initiativet ”Hållbar familjepolitik NU!” Att myndigheter använder skattepengar för att bedriva det hon kallar ”ideologisk lobbying” upprör henne.

– De gör det på ett mycket osakligt och på gränsen till ohederligt sätt. Både Försäkringskassan och länsstyrelserna är myndigheter som arbetar åt regeringen och får sina instruktioner från den, men där står bara att de ska verka för jämställdhet mellan föräldrar. Men jämställdhet betyder inte att föräldrar ska dela exakt lika på tiden med barnen, påpekar hon.

Myndigheternas budskap är ”den socialistiska tolkningen” av detta menar hon. 

– Den liberala tolkningen av jämställdhet är att ge människor lika möjligheter att välja fritt. Den senaste kampanjen från länsstyrelserna ger sken av att vila på fakta och slå sönder myter, men återger bara påståenden utan belägg, menar hon.

Detta ser hon som ett sätt att bygga vidare på det Nyman Furugård menar är den allra största myten: att jämställdhet är lika med att dela exakt 50/50.

– Exempelvis hävdas det att 50/50-delning har positiva effekter på individ- och samhällsnivå, vilket inte stämmer då till och med Försäkringskassans egen statistik visar att det ökar sjukskrivningarna. Det insinueras också att anknytningsteorin och barnkonventionen ger stöd för 50/50-tolkningen, vilket inte är sant. För en trygg anknytning behöver barnet obruten närhet till en och samma person i minst tre år, menar hon.

– Många reagerar starkt emot sådana här försök till politisk styrning av människors privatliv och vittnar just om hur olika varje familjs situation ser ut.

Josefin Andersson är sakkunnig på området jämställdhet på länsstyrelsen i Jönköpings län. Hon påpekar att länsstyrelserna har i uppdrag att främja de nationella mål som finns för länen, däribland de jämställdhetspolitiska målen där det bland annat handlar om just att fördela arbete i hemmet, såväl betalt som obetalt, mer lika.

Kritiker menar att det här är ett försök att uppfostra medborgarna, hur ser du på det?

– Vi har inget syfte att säga exakt hur människor ska göra. Syftet är att få fler att fundera på vilka möjligheter som finns och uppmuntra till diskussion inte bara bland föräldrar utan också de personer som möter föräldrar. Vilka förväntningar finns på kvinnor respektive män?

Josefin Andersson tycker inte att deras kampanj säger åt föräldrar att dela precis lika.

– Alla avgör själva. Som myndighet har vi ansvar att informera och sprida kunskap om de regler och förutsättningar som finns. Vi vill skapa ökad medvetenhet om vad man får göra, hur det har sett ut över tid och hur det utvecklas. Vi är fullt medvetna att alla familjer har olika förutsättningar.

Exakt vad kampanjen kostat vet inte Josefin Andersson men den har enligt henne varit billig då man tagit hjälp av studenter, blivande kommunikatörer, vid den lokala högskolan.

Den senaste kampanjen från länsstyrelserna ger sken av att vila på fakta och slå sönder myter, men återger bara påståenden utan belägg.

Fem råd till oss som inte är ”superevangelister”

Predikningar i katedralen. I dag inleds den långa raden av trefaldighetssöndagar – de landar först några veckor före första... lördag 3/6 00:00

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Därför bör vi fira Sveriges 500 år som nationalstat

Ledare Den 6 juni väntar en stor minnesdag för konungariket Sverige. Det är dock slående hur svagt... fredag 2/6 00:10