Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Barn födda 1996 och senare kan, om föräldrarna önskar det, vara medlemmar i Svenska kyrkan i avvaktan på dop. I år det första gången sådana medlemmar blir myndiga. Personerna på bilden har inget med artikeln att göra. Foto: Hasse Holmberg

Kritik mot medlemskap utan dop

I år är det 18 år sedan dopet blev medlemsgrundande i Svenska kyrkan. De lokala kyrkoherdarna har ansvaret att kontakta ännu inte döpta medlemmar innan de blir myndiga för att erbjuda dem dop.Prästen Dag Sandahl menar att det fungerar dåligt i praktiken, och han efterlyser ett åtgärdsprogram på central nivå.

Nyheter · Publicerad 16:08, 28 okt 2014

Fram till 1996 byggde medlemskap i Svenska kyrkan för nyfödda på föräldrarnas medlemskap. Men sedan dess är det i stället dopet som är medlemsgrundande. Efter att förändringen trädde i kraft finns det möjlighet för föräldrar som vill, att anmäla medlemskap för sina barn "i avvaktan på dop". I år är det första gången som medlemmar i avvaktan på dop blir myndiga.
Enligt kyrkoordningen har de lokala kyrkoherdarna ansvaret för att ge unga medlemmar som inte är döpta ett erbjudande om dopundervisning och dop "året före 18-årsdagen".

Den numera pensionerade prästen Dag Sandahl menar att tanken är god, men att det inte fungerar bra i praktiken. Han har skrivit en motion till kyrkomötet i november, där han föreslår att kyrkostyrelsen ska ta fram konkreta åtgärdsprogram så att de 18-åringar som ännu inte döpts "får en pastoralt utformad inbjudan till dop". Gudstjänstutskottet, som har till uppgift att bereda frågan inför kyrkomötet, föreslår att motionen avslås med motiveringen att frågan ska hanteras på lokal nivå – inte central.
– Men om man tar beslut om det här centralt innebär det ju att man centralt ser till att det fungerar också. Nu ligger det på kyrkoherdarna. En del av dem har inte en aning om hur de ska göra. Man borde kunna utforma en enkel manual för hur det här ska gå till, säger Dag Sandahl.

Mats Lagergren är pressekreterare vid Uppsala stift. Hans uppskattning är att det är runt sju procent av Svenska kyrkans medlemmar som är medlemmar i avvaktan på dop. Enligt honom fungerar kontakten med unga som ännu inte döpts bra, åtminstone i Uppsala stift.
– Det fungerar bra, men det skulle kunna fungera bättre och vi måste jobba mer det här. Men jag tycker också att det är viktigt att inte begränsa frågan till 17,5-åringar, utan att ha en bra kontakt med familjer och barn under hela deras uppväxt, säger Mats Lagergren.

Cristina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan, förklarar att gruppen medlemmar i avvaktan på dop är fullvärdiga medlemmar i kyrkan.
– Den enda skillnaden är att dopet ses som en förutsättning för att delta i nattvardsgemenskapen, säger hon.
Värnamoprästen Håkan Sunnliden, som på sin blogg uppmärksammat frågan om de ännu inte döpta 18-åringarna, ser det som teologiskt problematiskt att medlemmar i avvaktan på dop kan välja att förbli odöpta.
– Det är ju genom dopet som man rent teologiskt blir upptagen i Kristi kyrka. Ska man kunna vara medlem i avvaktan på dop i resten av livet? säger Håkan Sunnliden.
Svaret är att det teoretiskt går att vara medlem "i avvaktan på dop" livet ut.
– Vi kommer aldrig att kasta ut någon medlem. Vi är generösa i vår inbjudan eftersom Gud själv är generös. Vill man tillhöra sammanhanget, då får man göra det. Men vi vill ju dela med oss av dopets gåva, säger Cristina Grenholm.
Hon säger att fall där en ännu inte döpt medlem vill fortsätta vara medlem men inte bli döpt, är en fråga för själavård och inget som kan diskuteras principiellt.

Arash Asadi
arash.asadi@varldenidag.se

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00