Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Preventivmedel ska bli kostnadsfria för kvinnor upp till 26 år i Region Skåne. Foto: Christine Olsson/TT

Kritik mot gratis preventivmedel

Alla sorters preventivmedel blir kostnadsfria för kvinnor upp till 26 år i Skåneregionen. Men politiker från S och MP menar att det inte finns några bevis för att detta kommer att leda till att antalet aborter minskar.

Nyheter · Publicerad 17:24, 2 feb 2016

Beslutet kommer efter en motion från Liberalerna som antogs av en majoritet i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd.

I dag subventionerar man preventivmedel till unga kvinnor men då bara vissa p-piller och en sorts hormonspiral, som ingår i läkemedelsförmånen och högkostnadsskyddet. Annat skydd får individen själv bekosta.

– Det är inte rimligt att det är beroende på om du använder p-piller eller spiral som du får betala för ditt preventivmedel eller inte, säger Gilbert Tribo (L), andre vice ordförande i nämnden, till Sydsvenskan.

Liberalerna hänvisar till Norrbottens landsting, där man gjort en satsning på att få ner aborterna bland unga kvinnor, bland annat genom att subventionera preventivmedel.

Världen idag har tidigare berättat om subventioneringen i Norrbotten som i media och av lobbyaktören RFSU har hyllats.

Men Åke Berggren, mödrahälsovårdsöverläkare i Norrbotten och ansvarig för preventivmedelsrådgivning, har varit försiktig med vilka slutsatser man ska dra när det gäller minskningen av ungdomsaborterna. Subventioneringen kan vara en delförklaring, menar han.

– Men mycket annat bidrar också. Vi har satsat på utbildning av barnmorskor och läkare som håller på med preventivmedelsutskrivning. Vi har skrivit detaljerade riktlinjer för förskrivning av preventivmedel och hur man hanterar biverkningar, har han tidigare sagt till Världen idag.

Förslaget i Region Skåne röstades igenom av de fyra borgerliga partierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. Men Miljöpartiet och Socialdemokraterna röstade inte för.

”Det finns i dag ingen evidens för något absolut samband mellan antalet aborter och graden av subvention på preventivmedel”, menar man i en skrivelse och påpekar just att nedgången i Norrbotten sannolikt har flera andra förklaringar.

”Parallellt med den förändrade subventionen skedde också en fortbildning av barnmorskor och läkare under 2012-2014. Riktlinjerna uppdaterades och förtydligades.”

Efter att beslutet i Skåne blev känt gick RFSU, som också säljer preventivmedel, ut med ett pressmeddelande:

”Nu vill vi se en nationell satsning så att alla unga i landet får samma möjligheter att hitta ett preventivmedel som passar”, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande.

Beslutet i Region Skåne innebär att man nu ska ha en försöksverksamhet som ska pågå i tre års tid.

Det är inte rimligt att det är beroende på om du använder p-piller eller spiral som du får betala för ditt preventivmedel eller inte.

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...