HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Med stor majoritet röstade riksdagen på onsda gen för att upphäva kravet på sterilisering vid könsbyte. Sverigedemokraterna var det enda parti som röstade emot. Foto: Bo Lindell / Scanpix

Kritik mot beslut avfärdad som ”stöveltramp”

”Stöveltramp från 30-talet”, sade Catharina Bråkenhielm (S) om invändningarna när riksdagen röstade för att avskaffa steriliseringskravet.

Nyheter · Publicerad 00:00, 24 maj 2013

Propositionen, ”Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet”, röstades igenom med stor majoritet på onsdagen. Den innebär att en person som efter utredning önskar bli registrerad som motsatt kön, inte först behöver genomgå behandlingar och operationer som gör att hon eller han inte längre kan få egna barn.
– Man ska inte längre tvingas välja mellan nödvändig vård och möjligheten att bli förälder, sa Agneta Luttropp (MP) i debatten som föregick beslutet.
Nästa steg, sa hon, borde bli att slopa 18-årsgränsen för könskorrigerande behandling.

Alla riksdagspartier utom Sve­rige­demokraterna hade ställt sig bakom lagförslaget, som aviserades redan för ett år sedan. Då röstade riksdagen igenom en ny lag om ändrad könstillhörighet, där man tagit bort kravet på att den som vill byta kön ska vara ogift och svensk medborgare.
Bortsett från SD hade två kristdemokrater – Tuve Skånberg och Annelie Enochson – öppet deklarerat sitt motstånd mot att ta bort steriliseringskravet.
Så inleddes också debatten av Catharina Bråkenhielm (S), som inte bara kallade alla invändningar mot lagändringen för ”ultrakonservatism” utan också liknade dem med ”stöveltramp från 30-talet”.
Hon antydde senare även att de 29 medlemsländer i Europarådet som har kvar steriliseringskravet – däribland Danmark och Finland – inte har riktigt rent mjöl i påsen när det gäller mänskliga rättigheter.

En mildare ton anslogs av Anders Andersson (KD). Han redogjorde för den överprövning av frågan som skett inom det egna partiet, och sa sig vilja ”markera vikten av en ödmjuk hållning och uttala min respekt för dem som argumenterar för en annan uppfattning”.
Just Kristdemokraternas sväng­ning i frågan förklarade han med att partiet tagit hänsyn till ”naturrätten”, alltså synen på människans rättsuppfattning som grundad i en slags intuitiv moral.
– En tolkning av naturrätten som sedan lång tid gjorts i den kristna traditionen, är att överheten i form av det offentliga och vi som lagstiftare saknar eller har oerhört begränsad rätt att påtvinga en person sterilisering. Det är utifrån detta synsätt som vårt ställningstagande har kommit, sa Anders Andersson.

Partikamraten Tuve Skånberg ifrågasatte i sitt anförande att frågan om sterilisering vid könsbyte har med mänskliga rättigheter att göra, och påpekade att kravet tillkommit som en garant för att juridiskt könsbyte endast skulle omfatta de transsexuella som diagnostiserats utifrån Världshälsoorganisationen WHO:s kriterier. Kriterier som det nu finns tecken på att man helst vill slopa helt.  
– På vilken grund ska man då operera, om man går emot diagnoskriterierna? undrade han, och avslutade debatten med att säga att steriliseringskravet i grunden är en medicinsk fråga.
– Det handlar om diagnoser. Det handlar inte om att stå på barrikaderna för ett annat samhälle och ett tredje kön, utan det handlar om att hjälpa en mycket utsatt grupp med den adekvata medicinska behandling som de behöver – de och inga andra.  

Innan hade Tuve Skånberg fått kritik just för sin medicinska argumentation, bland annat om risken för att barn som föds av en person som genomgått könskorrigerande behandling,  ompräglas genetiskt i moderlivet.
Om detta skrev fem barnläkare nyligen i tidningarna Världen idag och Dagen, vilket dock inte påverkade debatten i kammaren.

Precis som bland andra Agneta Luttropp sa, lär nästa steg i utvecklingen kring könsidentitet bli att man tar bort kravet på att den som genomgår könsförändrande behandling är minst 18 år gammal. Än så länge är dock både Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna avvaktande.
– Alla faser i livet är känsliga, både yngre och äldre. I det här fallet, under tonåren och när det gäller könsidentitet, tror jag dock att det är viktigt att man inte rusar i väg, vilket jag upplever att Miljöpartiet är beredda att göra, sa Anders Andersson (KD).

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...