Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Fler kristna studentföreningar har fått nej till att hålla samlingar på skolan efter att den nya skollagen infördes. Daniel Älverbrandt, generalsekreterare för Credo, vill nu se att föreningsfriheten respekteras. Foto: CREDO

Kristna studentföreningar nekas lokaler

Kristna studentföreningar som inte får någon lokal att samlas i har blivit ett vanligare problem efter att den nya skollagen infördes förra året. Den kristna studentorganisationen Credo uppmanar nu rektorer att respektera föreningsfriheten.

Nyheter · Publicerad 15:26, 19 jun 2012

Problemen med skolor och lärosäten som nekar kristna elev- och studentföreningar lokaler att samlas i har blivit större i och med den nya skollagen. Det menar Daniel R. Älverbrandt, generalsekreterare för kristna student- och gymnasiströrelsen Credo.

– Vi upplever att rektorer blivit rädda för att uppmuntra elevers initiativ att bygga föreningar i demokratisk anda, säger han.

Credo hade på tisdagen hade ett möte med representanter för utbildningsdepartementet för att ta upp problemet.
– Vi fick stöd för elevers och studenters rätt att starta och leda föreningar, utifrån föreningsfriheten i grundlagen, berättare Daniel R. Älverbrandt efter mötet.

I de flesta fall stöter kristna studentgrupper inte på några större problem, men det har blivit fler fall där rektorer eller studentkårer säger nej när studenter vill få en lokal att samlas i, konstaterar Credo. Daniel R. Älverbrandt tror att det delvis är kopplat till den nya skollagen från förra året, där det markeras att utbildningen ska vara fri från konfessionella inslag.
– Rektorerna har fått mer och mer ansvar som huvudmän för utbildningen och jag uppfattar det som att de låter sitt uppdrag att bedriva icke-konfessionell verksamhet gå ut över elevernas rätt till föreningsfrihet, som står över skollagen, säger han.

En högskola där den kristna studentföreningen i flera år haft svårt att bedriva någon verksamhet är Handelshögskolan i Stockholm. På tisdagen fick Daniel R. Älverbrandt veta att den kristna studentföreningen till slut fått godkänt av studentkåren att samlas i kårföreningens lokaler.
Credo jobbar nu vidare för att stötta de kristna studenterna runt om i landet. Ett steg som Credo nu överväger är att ta upp frågan om föreningsfrihet med Skolverket.
– Kanske kan vi uppmuntra Skolverket att gå ut med förtydligande information till rektorer och skolledningar angående vad som gäller för exempelvis elevföreningar, säger Daniel R. Älverbrandt.

 

Stå upp mot terrorn – över hela linjen

Ledare Dådet i Christchurch Fredagens terrordåd i Nya Zeeland var en stor tragedi, då 50 människor mördades i två moskéer. Massmedier och beslutsfattare har reagerat på rimligt...

Rapport: Rättsosäker prövning av konvertiter

Kyrkornas konvertitutredning Asylprövningen för afghaner som konverterat till kristendom är rättsosäker och godtycklig, enligt en kartläggning som omfattar 619 afghanska...