Den vises hjärta gör hans mun klok och främjar lärdom på hans läppar.
Ordspråksboken 16:23

Världen idag

Skolinspektionens enkätresultat visar att kristna skolor presenterar högre än riksgenomsnittet på områden som rör elevers trygghet, samt allsidighet och tolerans. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kristna skolor fick bättre resultat

I Sveriges kristna skolor talar man i högre utsträckning om mänskliga rättigheter och jämställdhet än i många andra skolor. Det visar en sammanställning av svar ur Skolinspektionens regelbundna enkät om hur elever upplever sin skola.

Nyheter · Publicerad 15:00, 15 apr 2022

Eleverna vid de kristna skolorna upplever också att de i hög utsträckning än riksgenomsnittet utmanas till reflektion, och till att diskutera och debattera i undervisningen.

”Resultaten på Skolinspektionens Skolenkäter visar att de kristna skolorna tydligt lyckas bättre än riksgenomsnittet med att uppfylla läroplanens krav. Särskilt markant är skillnaden på områden som rör allsidighet och tolerans,” skriver Kristna friskolerådet, som lagt ut genomgången på sin hemsida.

Den utgår från svar på Skolinspektionens enkäter från 575 niondeklassare på 31 av de 41 grundskolor som finns med bland Kristna friskolerådets medlemsskolor. Tio av medlemsskolorna hade färre än tio svarande i nionde klass, vilket innebär att resultatet inte offentliggörs.

Skolinspektionens enkäter riktar sig till elever i några årskurser, samt till samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal. För sin sammanställning tittade Kristna friskolerådet på hur eleverna i nionde klass svarat på sin skolas senaste enkät, och jämförde det med det nationella genomsnittet vid Skolenkäten 2020.

Man valde att se på frågeställningar som gällde argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden, delaktighet och inflytande, studiero, trygghet och att förhindra kränkningar.

Överlag låg svaren från elever på kristna skolor över riksgenomsnittet i samtliga fall. Men på några områden var den positiva skillnaden som störst.

Det handlar om hur många som instämde i påståenden om att man på skolan talar om mänskliga rättigheter, att man respekterar varandras olikheter och att man inte är rädd för andra elever.

I sin kommentar skriver Kristna friskolerådet att den stora respekten för olikheter är särskilt intressant.

”Det förekommer ibland i debatten om konfessionella skolor påståenden om att dessa skolor bidrar till ett uppdelat samhälle, men enkätresultatet talar snarare för motsatsen,” skriver man.

Även när det gällde uppmuntran till reflektion och övning på etiska ställningsstaganden låg eleverna på de kristna skolorna tydligt över riksgenomsnittet. Skillnaden fanns också när det gällde att tala om jämställdhet, även om den var något mindre.

Bland Kristna friskolerådets medlemmar finns 52 förskolor, 48 grundskolor och sex gymnasieskolor. Enligt rådet utgör de 95 procent av alla kristna skolor i Sverige.

Resultaten på Skolinspektionens Skolenkäter visar att de kristna skolorna tydligt lyckas bättre än riksgenomsnittet med att uppfylla läroplanens krav.

Yttre motstånd har aldrig lyckats besegra Kyrkan

Ledare När trycket ökar för den kristna kyrkan i vårt land kan det vara klokt att blicka tillbaka i... fredag 3/2 00:10

Danska S tappar stöd – och kritiseras för slopad bönedag

Danmark. Den danska regeringen har mött stor kritik från framför allt fackrörelsen för ett beslut om att... torsdag 2/2 20:00

Att hålla ihop C blir Demiroks svåra nöt

Ledare Efter att Muharrem Demirok under torsdagen valdes till ny Centerledare, efter Annie Lööfs drygt... fredag 3/2 00:00