Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Skolinspektionens enkätresultat visar att kristna skolor presenterar högre än riksgenomsnittet på områden som rör elevers trygghet, samt allsidighet och tolerans. Foto: Henrik Montgomery/TT

Kristna skolor fick bättre resultat

I Sveriges kristna skolor talar man i högre utsträckning om mänskliga rättigheter och jämställdhet än i många andra skolor. Det visar en sammanställning av svar ur Skolinspektionens regelbundna enkät om hur elever upplever sin skola.

Nyheter · Publicerad 15:00, 15 apr 2022

Eleverna vid de kristna skolorna upplever också att de i hög utsträckning än riksgenomsnittet utmanas till reflektion, och till att diskutera och debattera i undervisningen.

”Resultaten på Skolinspektionens Skolenkäter visar att de kristna skolorna tydligt lyckas bättre än riksgenomsnittet med att uppfylla läroplanens krav. Särskilt markant är skillnaden på områden som rör allsidighet och tolerans,” skriver Kristna friskolerådet, som lagt ut genomgången på sin hemsida.

Den utgår från svar på Skolinspektionens enkäter från 575 niondeklassare på 31 av de 41 grundskolor som finns med bland Kristna friskolerådets medlemsskolor. Tio av medlemsskolorna hade färre än tio svarande i nionde klass, vilket innebär att resultatet inte offentliggörs.

Skolinspektionens enkäter riktar sig till elever i några årskurser, samt till samtliga vårdnadshavare och pedagogisk personal. För sin sammanställning tittade Kristna friskolerådet på hur eleverna i nionde klass svarat på sin skolas senaste enkät, och jämförde det med det nationella genomsnittet vid Skolenkäten 2020.

Man valde att se på frågeställningar som gällde argumentation och kritiskt tänkande, grundläggande värden, delaktighet och inflytande, studiero, trygghet och att förhindra kränkningar.

Överlag låg svaren från elever på kristna skolor över riksgenomsnittet i samtliga fall. Men på några områden var den positiva skillnaden som störst.

Det handlar om hur många som instämde i påståenden om att man på skolan talar om mänskliga rättigheter, att man respekterar varandras olikheter och att man inte är rädd för andra elever.

I sin kommentar skriver Kristna friskolerådet att den stora respekten för olikheter är särskilt intressant.

”Det förekommer ibland i debatten om konfessionella skolor påståenden om att dessa skolor bidrar till ett uppdelat samhälle, men enkätresultatet talar snarare för motsatsen,” skriver man.

Även när det gällde uppmuntran till reflektion och övning på etiska ställningsstaganden låg eleverna på de kristna skolorna tydligt över riksgenomsnittet. Skillnaden fanns också när det gällde att tala om jämställdhet, även om den var något mindre.

Bland Kristna friskolerådets medlemmar finns 52 förskolor, 48 grundskolor och sex gymnasieskolor. Enligt rådet utgör de 95 procent av alla kristna skolor i Sverige.

Resultaten på Skolinspektionens Skolenkäter visar att de kristna skolorna tydligt lyckas bättre än riksgenomsnittet med att uppfylla läroplanens krav.

Har S nog med idékraft för en förnyad samhällsanalys?

Ledare Ett land behöver inte bara en bra regering, det behöver också en bra opposition. Av flera skäl.... torsdag 30/3 00:10

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Av honom, genom honom och till honom är allting

Inför söndag Många av oss har fått frågan: ”Om Jesus hade kommit i dag, utifrån hur allt är i dag, skulle han... torsdag 30/3 00:00