Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kristna retreatgården Berget erbjuder yogakurs

Yoga och mindfulness erbjuds på Berget i Rättvik, en retreatgård som genom åren även besökts av kända karismatiska ledare. – Kristendomen kommer också från österlandet, påpekar föreståndaren Peder Bergqvist apropå kopplingen till buddism och hinduism.

Nyheter · Publicerad 08:52, 19 sep 2016

Retreatgården Berget har under många år varit ett källsprång dit kristna ur olika traditioner sökt sig. Idén har varit att söka Gud i stillhet. Många blev därför överraskade när gården häromdagen på sin Facebook-sida bjöd in till en kurs i yoga och mindfulness den 27–30 oktober.

– Men det här är inget nytt hos oss, kontrar Peder Bergqvist som hävdar att mindfulness och yoga ingått i Bergets verksamhet sedan många år.

– När jag kom hit 2010 var det redan väletablerat sedan länge, säger han.

Stiftelsen Berget väckte stor uppmärksamhet när man hösten 2015 lämnade sin svensk-kyrkliga grund för att i stället bli katolskt. När man nu bjuder in till kurs i mindfulness och yoga hämtar man inspiration helt utanför kristen tradition.

Dessa metoder härrör ju från österländsk religion som hinduism och buddism. Hur ser ni på det?

– Man glömmer ofta bort att all andlighet kommer från öster. Även den kristna tron kommer från öst och hela den första kristna kyrkan var ett östligt fenomen i Mellanöstern.

Peder Bergqvist hävdar vidare att yoga i själva verket inte är något hinduistiskt.  Detta ska man vid stiftelsen Berget ha säkerställt genom egen research, bland annat genom en resa till Indien.

– Vår egen research och uppfattning om vad yoga är, visar att i Indien praktiserar de katolska prästerna yoga. Alla religioner i Indien praktiserar yoga. Hindunationalisterna vill däremot begränsa yogan till att bara vara hinduistisk, säger Bergqvist och betonar att den yoga som praktiseras på Berget i Rättvik är helt kopplad mot kristen tro.

Mindfulness kommer ju från buddismen. Hur ser du på det?

– Jo, det kommer från buddismen. Sedan har det transformerats så att det numera kan användas på alla möjliga sätt. Det handlar om att hjälpa människor att vara närvarande i nuet. Vår längtan på Berget är att hjälpa människor att komma till kristen tro.

Ser ni ingen risk att det här öppnar för inflytanden som är främmande för kristen tro?

– Vi kontrollerar inte vad allt som händer hos oss leder till. Men vår inriktning är att föra människor till Kristus, inte till andra religioner.

Peder Bergqvist känner sig missförstådd, menar att kristna människor i onödan upplever rädsla för inslaget av yoga och mindfulness på Berget.

– Det Jesus varnar för är mycket mer mammon och otukt. Han rackar aldrig ned på människor som söker sanningen. De människor vi tar emot är sökare som inte får plats i kyrkan och som behöver hjälp att ta till sig evangeliet.

Du pratar om pengar och otukt. Men Bibeln säger ju också vi inte ska ha några gudar jämte Gud?

– Tio Gud buds är alltid relevant. Men Berget är ingen plats där vi leder människor till andra religioner eller till andra gudar. När man håller på med yoga så är det kroppsliga fysiska övningar för att bli vän med sin kropp och sedan går man till en gudstjänst och läser Bibeln. Vi tillber inte andra gudar.

Stiftelsen Berget har två delar, dels S:t Davidsgården och dels Meditationscentret där den aktuella kursen i yoga och meditation hålls.

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00