Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Flera kristna profiler står bakom den nya bok som vill peka ut riktningen för Sverige inom en rad samhällsområden. Foto: Julia Nordh

Kristna profiler har gjort kartläggning av Sverige

Tio områden som utgör frontlinjer för samhällsreformation i Sverige. De listas i den nya boken "Hopp för Sverige" som tagits fram av en rad kristna profiler . – Vi tror att tiden har kommit för reformation. Både för kristenheten som samhället, säger Jan Sturesson, en av författarna till boken som släpptes på söndagen.

Nyheter · Publicerad 11:12, 25 jun 2018

Boken Hopp för Sverige inleds med en vision för landet, där såväl problem som möjligheter i dagens Sverige kartläggs. Här beskrivs hur den sekulära individualismen allt mer påverkat vår syn på bland annat familj, rättssamhälle och människovärde. Ett kapitel heter sedan ”Teologi utifrån ett Gudsrikesperspektiv”, och ytterligare ett annat handlar om att leva ut sin tro i sin vardag och på sitt vanliga arbete. 

Skribenterna har också listat tio områden som man ser som ”frontlinjer för samhällsreformation”. Varje kapitel avslutas sedan med ett antal teser som pekar på behovet av reformation.

– Vi vill ge en positiv Gudsrikesvision men också en nutidsanalys för att se hur landet ligger, och sedan en strategi framåt. Vi tar upp ideologiska frontlinjer som till exempel människans värde och värdighet, migration och integration, relationer och sexualitet och mötet med andra religioner, säger Olof Edsinger, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen.

”Hopp för Sverige” är resultatet av ett flerårigt samarbete som har utförts av en större arbetsgrupp, bestående av ledare från en rad kristna organisationer*, som återkommande har mötts, bett och arbetat tillsammans. Arbetet liknar de själva vid att "bespeja landet”. Hopp för Sverige är en rapport om vad de sett och tycker sig förstå efter bespejandet.

– Vi ser framför oss ett helt nytt samtal och en process om vårt ansvar som kristna för vårt lands utveckling. Det behövs en ny strategisk agenda där vi försöker förstå samhällets utveckling både strategiskt, andligt och konkret utifrån Guds ord. Det säger Jan Sturesson, som är ordförande i internationella styrelsen för den kristna näringslivsorganisationen ICCC, och som har varit ordförande i den arbetgrupp som har processat boken Hopp för Sverige.

Förhoppningen är att boken ska starta upp en process i kristenheten, och att detta ska leda till en ny frihet och gemenskap, där andliga ledare i varje stad samarbetar och tar ansvar i bön och enhet, förklarar Jan Sturesson. 
– Syftet att gestalta Guds rike genom att Guds vilja sker i allas våra liv 24/7 och för vårt land.

Boken kommer att gå ut till olika ledare i kristenheten, samt till makthavare på många olika platser i det svenska samhället. 
– Vi vill skapa en medvetenhet om de här frågorna och att vi har ett reformatoriskt uppdrag som berör hela församlingslivet, säger Olof Edsinger.

– Vi har en kallelse som Guds folk att göra skillnad både i bön och arbete. Genom att vara konkreta hoppas vi skapa tro för hur en sådan förvandling kan se ut.

Initiativtagarna hoppas dessutom att boken ska kunna fungerar som inspiration till bön, som en karta för vägen till förändring och upprättelse.

– Förhoppningarna är att Guds folk tar ledningen i ett nytt, friskt, intellektuellt och andligt samtal om samtiden och framtiden. Vi vill peka på korset i vår flagga som en symbol för hopp. Det behövs en hopp-rörelse i Sverige, som ger framtidstro säger Jan Sturesson.

– Vi hoppas också att vi som kristenhet omvänder och ödmjukar oss under Herren och söker hans väg för vårt land och städer, i enhet. Vi har som kristna ett ansvar för situationen i landet, men vi är övertygade om att Herren vill svara på bön och hela vårt land, säger han.

Världen idags chefredaktör Lukas Berggren har fungerat som redaktör för bokprojektet. Han är mycket glad över att boken nu har lanserats.

– Det har funnits ett stort behov av en samlad analys av situationen i vårt land, men också av att måla en positiv vision av en framtid byggd på Guds ord. Många längtar efter "något annat", men kan inte riktigt sätta ord på det. Hopp för Sverige är ett försök att sätta ord på ett alternativ till den sekulära individualism som har bundit vårt land så hårt.

Den primära målgruppen för boken är svensk kristenhet, men boken har även skickats ut till ett antal opinionsbildare, politiker och andra. Ett uttalat mål är att under tolv års tid, fram till 2029, be och arbeta för en varaktig samhällsreformation inom en bredd av områden.

– Vår längtan är att bidra till en mobilisering av en gräsrotsrörelse, som är beredda att ta ansvar för vårt land genom bön och reformatoriskt arbete på olika sätt. Arbetet är inte slutfört genom att vi har släppt boken, utan det är först nu det börjar, avslutar Lukas Berggren.

Medverkande i boken.

Bland personerna arbetat med och bidragit till bokens innehåll finns:

Joakim Arnryd, ICCC International

Torbjörn Aronsson, teolog och författare

Magnus Axelsson, Sverigebönen

Lukas Berggren, Världen idag

Claes-Göran Bergstrand, Sverigebönen

Anders & Sara Carlsson, nationella ledare UMU Sverige

Olof Edsinger, generalsekreterare Svenska evangeliska alliansen

Torbjörn Erling, ordförande ICCC Sverige

Per Ewert, direktor Claphaminstitutet

Bo Nyberg, ordförande Kristna friskolerådet

Paul Orlenius, föreståndare Citykyrkan Stockholm

J. Gunnar Olson, grundare ICCC International

Patrik Sandberg, ordförande Sverigebönen

Johan Semby, ordförande Nätverket för samlevnad och sexualitet

Jan Sturesson, ordförande ICCC International

Hans Weichbrodt, inspiratör OAS Sverige

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Svenska städer i topp när EU gör stor knarkmätning

Droger. EU har sammanställt en rekordstor undersökning av avloppsvatten i jakt på lärdomar om européers... lördag 1/4 18:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00