Rättfärdighetens frukt ska vara frid, och rättfärdighetens verk vara ro och trygghet för evigt.
Jesaja 32:17

Världen idag

Kristna pensionärer möttes för umgänge och påverkan

– RPG är en röd matta rakt in i regeringen och till ministrar i vårt land, en fantastisk påverkansmöjlighet. Jag förstår inte varför inte våra kyrkor fattar det. Det sade avgående styrelseledamoten P-O Klint vid RPG:s riksstämma i Jönköping.

Nyheter · Publicerad 10:24, 31 maj 2018

Närmare 200 ombud från hela landet samlades till årets stämma som hölls i Pingstkyrkan i Jönköping. 

Riksförbundet Pensionärsgemenskap (RPG) är den enda pensionärsförbundet i Sverige som vilar på den kristna värdegrunden och som är öppen för alla, något som påverkar både gemenskapsformer och påverkansarbete.

RPG deltar bland annat i Regeringens pensionärskommitté, Socialstyrelsens äldreråd, Pensionsmyndighetens pensionärsråd och statens pensionsverks pensionspanel.

– Vi behöver vara med och påverka så mycket som möjligt i rätt riktning, där våra värderingar får genomslag. Det är inte säkert att vi som är pensionärer i dag får del av det, men förhoppningsvis de som blir pensionärer om 30–40 år, sade ordförande Monica Blomberg vid riksstämman, som antog nya stadgar vilka kommer att gälla samtliga RPG-föreningar i landet.

Man beslöt också att riksstämman ska äga rum vart tredje år, i stället för vartannat år som det varit tidigare. 

Direktor Eva Henriksson påpekade vikten av ordning när det gäller medlemsregister med anledning av GDPR. Likaså de unika möjligheterna som finns till försäkringsskydd för medlemmar.

RPG kommer fortsättningsvis att arbeta med att utveckla policyprogrammet, försäkringsfrågor och arbetet med äldres hälsa med betoning på äldres ökande alkoholanvändning.

Monica Blomberg, Finspång, valdes till förbundsordförande för RPG. Hon valdes in i förbundsstyrelsen 2012 och utsågs i juli 2016 till tillförordnad förbundsordförande efter Berndt Holgerssons bortgång. 

Förutom förhandlingar bjöds riksstämman på musikunderhållning med gladjazz med Corgi JazzBand och en kvällskonsert med pingstkyrkans symfoniorkester.

Vi behöver vara med och påverka så mycket som möjligt i rätt riktning, där våra värderingar får genomslag.

Ordkrig efter israeliska flygangrepp i Syrien

Missilangrepp Iran är redo att utplåna Israel, hävdar chefen för det iranska flygvapnet, sedan Israel angripit iranska mål i Syrien. – Vi slår till mot vem som än...

Det räcker inte med besvärjelser

Ledare Beklämmande röra Så här när dammet börjar lägga sig kan man fundera en del på förra veckans kaos i regeringsfrågan. Hur kunde S, MP, C och L ens komma på tanken att...