Utdragen väntan tär på hjärtat, uppfylld önskan är ett livets träd.

Världen idag

Kristna ledare: Har vården av äldre varit nära dödshjälp?

Hur nära dödshjälp har vården av äldre covid-sjuka varit i Sverige? Den frågan ställer sig Sveriges kristna råd i en debattartikel i Dagens Nyheter.

”Vi vet inte om berättelserna [om äldre som nekats adekvat vård] är unika eller om de utgör toppen på ett isberg”, skriver bland annat pingstledaren Daniel Alm och ärkebiskop Antje Jackelén.

Nyheter · Publicerad 06:00, 25 jun 2020


Världen idag har i flera artiklar berättat om hur läkare larmat om att många äldre coronasjuka inte får sjukhusvård utan ges morfin och inte syrgas.

”Att rutinmässigt ge äldre med lunginfektion morfin och midazolam, som är andningshämmande, är aktiv dödshjälp, för att inte säga något värre”, sade geriatrikprofessor Yngve Gustafson till Dagens Nyheter i slutet av maj.

Nu går ledarna för Sveriges kristna råd (SKR) ut i en debattartikel där de frågar sig hur nära dödshjälp vården av äldre med covid-19 har varit.

”Vi läser om äldre personer som avlidit på sina boenden, där det i efterhand ifrågasatts om de inte borde ha fått mer adekvat vård”, skriver ledarna och frågar sig om vittnesmålen är unika eller toppen av ett isberg.

I debattartikeln berättar de om en 81-årig coronasjuk man som, enligt läkarbeslut, varken skulle få intensivvård, respirator eller ens hjärt- och lungräddning, men som överlevde – och planerar sin 33:e Vätternrunda – efter att hans anhöriga sett till att han ändå fick behandling.

”Det må vara ett undantag. Men hur många äldre som skulle ha haft en chans att överleva har bortprioriterats och dött därför att de inte hade en anhörig som stred för dem?” frågar sig Sveriges kristna råd.

Skribenterna påpekar vidare att läkare – utan att träffa de äldre patienterna – tar beslut om att morfin och ångestdämpande medicin ska ges, detta i en situation där ”dropp och syrgas skulle kunna göra en skillnad på liv och död”.

”Var det så att det utgicks ifrån att alla som bor på särskilt boende automatiskt befinner sig i livets slutskede – även om detta ’slutskede’ redan kan ha varat i åtskilliga år?”, skriver SKR.

Enligt rådet har Sverige anledning att gå långt i sin självrannsakan.

”Hur ett samhälle behandlar sina mest sårbara medlemmar är ett mått på allas trygghet och tillit”, skriver de.

När staten tillsätter en kommission för att granska hur myndigheterna och politikerna agerat under pandemin bör en fråga vara hur respekten för alla människors värde och värdighet har påverkats av de åtgärder som vidtagits, menar debattörerna.

”Människovärdesfrågan bör vara en självklar grund för bedömningen”, skriver de.

SKR-ledarna som skrivit under debattartikeln är pingstledaren Daniel Alm, ärkebiskop Antje Jackelén, den katolske biskopen Anders Arborelius, den syrisk-ortodoxe biskopen Benjamin Dioscoros Atas samt SKR:s generalsekreterare Karin Wiborn.

Men hur många äldre som skulle ha haft en chans att överleva har bortprioriterats och dött därför att de inte hade en anhörig som stred för dem?

På spaning efter morgondagens församling

Ledare Nya tider formar nya strukturer av hur den kristna gemenskapen gestaltas. Genom kyrkans... torsdag 8/6 00:10

Kristen antisemitism i ny förpackning?

Israelkommentar Få ämnen är lika tabubelagda som den kristna antisemitismen. Efter att Förintelsens fasor hade... torsdag 8/6 00:00