Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare.
Romarbrevet 5:8

Världen idag

Även om vi är långt ifrån kristen enhet, måste vi fortsätta be för den, menar kardinal Kurt Koch, som leder Påvliga rådet för kristen enhet. ”Det finns ingen ekumenisk som inte är grundad i bön. Vi måste ge utrymme åt den helige Ande att verka, och återfinna våra gemensamma andliga rötter”. Foto: Eva Janzon

Kristna i gemensam bön

Att kyrkor och samfund har så skilda målbilder för kristen enhet gör det svårt att föra ekumeniken framåt. Samtidigt enas världens kristna i bön och i det lidande som kristna just nu erfar över hela världen, säger Vatikanens främste företrädare inom ekumeniken.

Nyheter · Publicerad 17:00, 11 okt 2013

– Johannes Paulus II trodde att vi skulle uppnå synlighet kristen enhet till 2000. Så blev det ju inte, men han arbetade för det, säger kardinal Kurt Koch inför en fullsatt aula hos Newmaninstitutet i Uppsala.
Sextiotreåringen från Schweiz har varit chef för det Påvliga rådet för kristen enhet sedan 2010, och är spindeln i nätet för Katolska kyrkans 17 ekumeniska dialoger – två med kyrkorna i öst och de övriga 15 med de kyrkor som skadades efter reformationen.

De två dialogspåren skiljer sig från varandra framför allt genom synen på själva målet med ekumeniken. Medan katoliker och ortodoxa håller fast vid kravet på en synlig och sakramental enhet, ser de många reformatoriska kyrkorna enhet i ett pluralistiskt erkännande av varandra.
– Denna bristande konsensus om målet för ekumeniken måste undersökas mer, säger kardinalen, som tror att skiljaktigheterna bottnar i olika sätt att definiera ”kyrka”.
Ett första steg att komma vidare, tror han, är att de historiska kyrkorna enas om sin ecklesiologi, alltså syn på kyrkans uppgifter och verksamhet.

Vad gäller relationen till de lutherska kyrkorna önskar Kurt Koch att den gemensamma deklarationen om läran om rättfärdiggörelse från 1999  följs av en deklaration om dop, eukaristi, alltså nattvarden, och ämbetssyn.
Svårare är det i dialogen med pingströrelsen.
– Min upplevelse är att pingströrelsen i Asien, Latinamerika, Afrika och Europa är så pass mångfacetterad att det är omöjligt att föra en dialog på universalnivå, säger kardinalen.
– I stället måste dessa samtal föras av de regionala biskopskonferenserna.

Ekumeniken försvåras också av att man både inom och mellan kyrkorna ser olika på frågor om etik, jämställdhet och samlevnad.
– Det är en brist att vi inte har någon gemensam kristen  röst i de stora samhällsfrågorna. Och jag tror att det bakom dessa skillnader döljer sig en skiljaktighet i synen på människan, säger Kurt Koch, som skulle vilja se en ”gemensam kristen antropologi”.
Det som förenar dagens kristna av alla schatteringar, menar han, är bönen, och den pågående förföljelsen av kristna runt om i världen.
– I dag har vi en större förföljelse av kristna än under kyrkans första århundraden, säger kardinalen, och berättar att de biskopar från krigets Syrien som besöker Vatikanen alltid har samma svar på frågan om vilken slags hjälp de behöver.
– Först av allt: Be för oss, säger de.

Eva Janzon
eva.janzon@valrndeondag.se

Protesterna mot vaccinpass och ökad kontroll bör tas på allvar

Ledare Det var inte vaccinet som sådant utan vaccinpass och kampen för grundläggande fri- och rättigheter... tisdag 25/1 00:10

Statens agerande kring pandemin ännu i dunkel

Ledare Den långa coronavågen har nu gått över i en ny fas. Folkhälsomyndigheten med flera berättade i... lördag 22/1 00:10

Striden avgörs på höjden

Bönekrönika En biblisk händelse som på ett illustrativt sätt visar på bönens betydelse i församlingen finner vi... tisdag 25/1 00:00

Jag glömmer inte Seglora smedjas härjningar

Gästkrönika Nyligen rapporterades om att föreningen Hjärta, en lokalgrupp inom organisationen Socialdemokrater... tisdag 25/1 00:00

Lösning för Claras natthärbärge – den här vintern

Hemlöshet. S:ta Clara kyrka i Stockholm har funnit en ny lokal till församlingens natthärbärge. Under... måndag 24/1 21:00

Finns det hopp om äktenskapet efter att min fru var otrogen?

Familjefrågan För cirka fyra månader sedan berättade min fru att hon varit otrogen med en man på jobbet när de...
Följ Världen idag i sociala medier