Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

Även om vi är långt ifrån kristen enhet, måste vi fortsätta be för den, menar kardinal Kurt Koch, som leder Påvliga rådet för kristen enhet. ”Det finns ingen ekumenisk som inte är grundad i bön. Vi måste ge utrymme åt den helige Ande att verka, och återfinna våra gemensamma andliga rötter”. Foto: Eva Janzon

Kristna i gemensam bön

Att kyrkor och samfund har så skilda målbilder för kristen enhet gör det svårt att föra ekumeniken framåt. Samtidigt enas världens kristna i bön och i det lidande som kristna just nu erfar över hela världen, säger Vatikanens främste företrädare inom ekumeniken.

Nyheter · Publicerad 17:00, 11 okt 2013

– Johannes Paulus II trodde att vi skulle uppnå synlighet kristen enhet till 2000. Så blev det ju inte, men han arbetade för det, säger kardinal Kurt Koch inför en fullsatt aula hos Newmaninstitutet i Uppsala.
Sextiotreåringen från Schweiz har varit chef för det Påvliga rådet för kristen enhet sedan 2010, och är spindeln i nätet för Katolska kyrkans 17 ekumeniska dialoger – två med kyrkorna i öst och de övriga 15 med de kyrkor som skadades efter reformationen.

De två dialogspåren skiljer sig från varandra framför allt genom synen på själva målet med ekumeniken. Medan katoliker och ortodoxa håller fast vid kravet på en synlig och sakramental enhet, ser de många reformatoriska kyrkorna enhet i ett pluralistiskt erkännande av varandra.
– Denna bristande konsensus om målet för ekumeniken måste undersökas mer, säger kardinalen, som tror att skiljaktigheterna bottnar i olika sätt att definiera ”kyrka”.
Ett första steg att komma vidare, tror han, är att de historiska kyrkorna enas om sin ecklesiologi, alltså syn på kyrkans uppgifter och verksamhet.

Vad gäller relationen till de lutherska kyrkorna önskar Kurt Koch att den gemensamma deklarationen om läran om rättfärdiggörelse från 1999  följs av en deklaration om dop, eukaristi, alltså nattvarden, och ämbetssyn.
Svårare är det i dialogen med pingströrelsen.
– Min upplevelse är att pingströrelsen i Asien, Latinamerika, Afrika och Europa är så pass mångfacetterad att det är omöjligt att föra en dialog på universalnivå, säger kardinalen.
– I stället måste dessa samtal föras av de regionala biskopskonferenserna.

Ekumeniken försvåras också av att man både inom och mellan kyrkorna ser olika på frågor om etik, jämställdhet och samlevnad.
– Det är en brist att vi inte har någon gemensam kristen  röst i de stora samhällsfrågorna. Och jag tror att det bakom dessa skillnader döljer sig en skiljaktighet i synen på människan, säger Kurt Koch, som skulle vilja se en ”gemensam kristen antropologi”.
Det som förenar dagens kristna av alla schatteringar, menar han, är bönen, och den pågående förföljelsen av kristna runt om i världen.
– I dag har vi en större förföljelse av kristna än under kyrkans första århundraden, säger kardinalen, och berättar att de biskopar från krigets Syrien som besöker Vatikanen alltid har samma svar på frågan om vilken slags hjälp de behöver.
– Först av allt: Be för oss, säger de.

Eva Janzon
eva.janzon@valrndeondag.se

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Frankrike på väg att föra in aborter i grundlagen

Abort. Frankrike har tagit steg mot att grundlagsskydda aborter i landet efter att ett lagförslag vann med... lördag 3/12 10:00

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10