Den rättfärdiges frukt är ett livets träd, den som vinner själar är vis.
Ordspråksboken 11:30

Världen idag

S:ta Clara kyrka får 1,5 miljoner kronor för att kunna hjälpa utsatta människor under coronapandemin. Foto: Jessica Gow/TT

Kristna aktörer som stöttar utsatta får miljonbidrag

Flera kristna samfund och organisationer finns med när Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar 58 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

Nyheter · Publicerad 21:00, 27 apr 2021

Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser bland särskilt utsatta grupper, såsom hemlösa och EU-migranter.

– Bidraget ger organisationerna en möjlighet att fortsätta bedriva och utveckla sin viktiga verksamhet, det kan handla om en sovplats för natten eller ett mål mat, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag, i ett pressmeddelande.

Bidaget på totalt 58 miljoner kronor gick till 18 organisationer, varav hälften är kristna aktörer eller har kristen koppling.

Allra mest av dessa får Sveriges stadsmissioner och Frälsningsarmén, som får 10 miljoner respektive 8 miljoner kronor för sitt arbete. Svenska kyrkan får 5 miljoner kronor, Hela människan får 4 miljoner och Katolska kyrkan får 3 miljoner.

Equmeniakyrkans nationella enhet, föreningen S:ta Clara kyrka och Ny Gemenskap får 1,5 miljoner kronor vardera, medan Räddningsmissionen får 925 000 kronor.

Det är andra gången som MUCF får i uppdrag att fördela statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin. Sommaren 2020 fördelades 48 miljoner kronor till 17 organisationer, enligt pressmeddelandet.

Stoppa alla svenska skattepengar som göder det palestinska hatet

Gästledare Itamar Marcus, grundaren av organisationen Palestinian Media Watch, som granskar det som sägs i... tisdag 21/3 00:10

Mycket snack och lite verkstad tycker SLU-forskaren

Yrkesfiske. ”Bara ord och ingen handling”, det är SLU-forskaren Sven Gunnar Lunneryds krassa sammanfattning av... tisdag 21/3 14:50

Ta emot Guds vapenrustning

Bönekrönika Gud är alltid och alltigenom god. Djävulen är alltid och alltigenom ond. Jesus kom för att vi... tisdag 21/3 00:00