Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.
Johannesevangeliet 1:16

Världen idag

Tiotusentals egyptier samlades på onsdagen på Tahrir-torget i Kairo på årsdagen av den folkliga revolten mot president Hosni Mubarak. Foto: FOTO: KHALIL HAMRA/AP SCANPIX

Kristet toppmöte om Egypten

Utvecklingen i Egypten följs noga av Världsevangeliska alliansen, WEA. 7-8 februari anordnar WEA ett möte i Washington där framträdande kristna ledare från Egypten medverkar. – WEU uppmanar troende i hela världen att be för våra systrar och bröder i Egypten, säger WEA:s generalsekreterare Geoff Tunnicliffe. 

Nyheter · Publicerad 00:00, 26 jan 2012

Under det dramatiska händelseförloppet i Egypten det senaste året har WEA vid flera tillfällen besökt landet och samtalat med nationella kyrkoledare om hur kristna runt om i världen kan bistå Egyptens kristna i den turbulenta situation som råder. På uppmaning från egyptiska kristna arrangerar WEA nu ett toppmöte i Washington. Företrädare för egyptiska kyrkor kommer att medverka och bland annat tala om hur kristna organisationer och kyrkor i omvärlden bäst kan stötta Egyptens kristna.

Under det senaste året har kopterna, Egyptens kristna minoritet, utsatts för svår förföljelse, och tusentals kopter har lämnat landet. Enligt kanadensiska tidningen The Globe and Mail är det nära 100 000 kopter som flytt Egypten. 

– WEA uppmanar troende i hela världen att stå enade i bön med våra systrar och bröder i Egypten vid den här avgörande tidpunkten i Egyptens historia, säger WEA:s generalsekreterare Geoff Tunnicliffe i ett uttalande.
Världens kristna bör enas i bön för en fredlig övergångsperiod i landet och för samarbete mellan de olika parterna för att uppnå jämställdhet, frihet och rättvisa i landet,uppmanar WEA, som representerar 600 miljoner evangelika kristna i 129 länder.
 "Genom Guds nåd söker vi genuin demokrati där alla egyptier, inklusive den omfattande kristna minoriteten, kan helt och fullt medverka", skriver WEA.

De starka spänningar som fortsatt råder i Egypten visade sig tydligt under det nya parlamentets första session på måndagen. Samtliga parlamentsledamöter skulle då svära sin trohet till konstitutionen, men flera av de islamistiska ledamöterna omformulerade trohetseden till att främst gälla den muslimska sharialagen, trots protester från parlamentets talman. Samtidigt svor flera av de liberala ledamöterna trohet till revolutionen i stället för till konstitutionen, skriver Christian Post.

Enkla bedjare – inte bara teologer – kan tolka Bibeln

Ledare I den ständigt pågående, och nödvändiga, debatten om vad som är sann och sund kristen livsstil... tisdag 6/12 00:10

Jesuscentrerad predikan av ny ärkebiskop

Ledare Inom den svenska kristenheten ställer nog många frågan ifall det gick att skönja en ny ton i... tisdag 6/12 00:00