Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Frågan om samkönade relationer är inte en kristen tolkningsfråga, säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen, som på söndag firar Äktenskapets dag. ”Det finns frågor som är större och tydligare, och som inte handlar om tolkning. Frågan om samkönade relationer placerar jag i den kategorin. Det är inte en tolkningsfråga utan en entydig kristen position”. Foto: Istock

Kristen syn utmanar kulturen

Att fira äktenskapets dag på söndag är ett sätt för församlingen att stå upp för en biblisk syn som inte längre har alla kristnas helhjärtade stöd. Det säger Stefan Gustavsson, generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen (SEA), som instiftade dagen 2007.

Nyheter · Publicerad 11:55, 13 feb 2015

– Det är mycket av huvudutmaningen i dag, att hjälpa församlingen att med frimodighet stå för den uppfattning om äktenskapet som vi har rätt att ha, och som vi i förlängningen tror är den mest hälsosamma för alla, säger han.

Själv befinner han sig på söndag i församlingen Josua i Gamleby, där han kommer att predika om äktenskapet.

– I söndagens förkunnelse tar vi ut vår riktning och justerar vår inre kompass utifrån Guds vilja. En sådan kompassriktning är synen på äktenskapet, och då kommer det att bränna till i relation till det omgivande samhället.

Rent pragmatiskt, konstaterar han, är äktenskapet mellan en man och en kvinna en viktig del av livet för många människor.

– Och tittar man i Bibeln så ser man att den här institutionen redan finns med i skapelsetexterna, och därmed är något väldigt grundläggande för mänskligt liv, något som Gud har tänkt för oss. Det är en lite tyngre motivering till att lyfta fram äktenskapet och fira att det är något som Gud har gett oss.

Men äktenskapet är långt ifrån en dans på rosor. Att många människor sliter med sina relationer är något som förtjänar att lyftas fram även i församlingen, menar Stefan Gustavsson.

– Vi lever i en kultur där det inte är så enkelt att bygga starka, varma och hälsosamma äktenskap, utan det är mycket som vill dra isär. Så tanken är inte att presentera en idyllisk bild utan att vara realistisk både med de utmaningar som finns och med den hjälp som finns att få.

Stefan Gustavsson var engagerad i kampanjen Bevara äktenskapet innan beslutet om att införa samkönade äktenskapet togs i riksdagen 2009. I dag är de en realitet i Sverige, och även inom den svenska frikyrkligheten finns det församlingar som går mot en ökad acceptans av samkönade relationer.

Det beklagar Stefan Gustavsson, som menar att församlingarna mycket tydligare måste stå upp för den bibliska förståelsen av äktenskapet.

– Det finns en psykologisk process som går mot att anpassa sig till den konsensuskultur vi lever i, säger han, men noterar att de kristnas utmaning i alla tider varit att "leva konstruktivt i en kultur utan att bli ett med den".

– Vi vill inte isolera oss, samtidigt som vi vill vara salt och ljus och bevara det som är en genuint kristen förståelse och livsstil. Men det är alltid enklare att ligga lågt och anpassa sig.

Ur biblisk synpunkt, menar Stefan Gustavsson, är det "helt och hållet orimligt att motivera ett bejakande av samkönade relationer".

– Bibeln är tydlig här, och det är dessutom den kristna förståelsen fram till 1960-talet ungefär. Den förändring som skett bland en del kristna kommer sig inte av en förändrad förståelse av kristen tro, utan av påverkan från den sekulära kulturen. Sedan gör man teologi av den ändrade uppfattningen, i en efterhandskonstruktion, säger han.

Eva Janzon
eva.janzon@varldenidag.se

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...