Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kristen skola anmäld till Skolinspektionen

En NO-lärare på kristna friskolan Hannaskolan i Umeå har på sin privata blogg berättat om sin skapelsetro och diskuterat evolutionsteorins ställning i undervisningen. Två anmälningar har inkommit till Skolinspektionen, som nu begär att skolan redovisar i vilken utsträckning religiösa inslag finns med i undervisningen.

Nyheter · Publicerad 00:00, 27 mar 2012

Hannaskolan i Umeå har anmälts till Skolinspektionen efter blogginlägg från en lärare där han uttrycker sig kritiskt till evolutionsteorin. En av anmälarna driver en religionskritisk blogg, han berättar där varför han valt att göra en anmälan till Skolinspektionen: "för att han som lärare som undervisar elever i religiösa myter på naturvetenskapslektioner bryter mot lagen och skadar elevers objektiva kunskaper och kritiska tänkande."

I båda anmälningarna återfinns formuleringar om att man i svenska skolan ska få lära sig om evolutionsteorin och inte undervisas i religiös skapelsetro. På sin blogg skriver dock läraren Johannes Axelsson själv att han följer läroplanen och visst undervisar utförligt om evolutionsteorin och i klassrummet berättar att en klar majoritet av världens forskare ansluter sig till denna uppfattning. Han ser det dock inte som problematiskt att också framföra argument för skapelsetro.

- Jag har som mål att mina elever ska kunna evolutionsteorin bra och jag lägger det på en ambitiös nivå. Att jag själv inte tror på evolutionen innebär ju självklart inte att jag inte undervisar om den, jag förstår att det är viktigt för mina elever att känna till vad den står för. Men man måste kunna lyfta några argument för exempelvis skapelsetro utan att ge det samma utrymme, och föra en diskussion kring olika förhållningssätt, säger Axelsson till Världen idag som understryker att han representerar sig själv och inte för skolans talan.

Han betonar att skapelsetro inte kan ses som vetenskap eller bevisas vetenskapligt. Han tycker dock det är viktigt att också de elever i svenska skolan som tror på annat än evolutionen kan adresseras i undervisningen.

Skolinspektionen ska nu ta ställning i ärendet och har bett Hannaskolan besvara i vilken omfattning religiösa inslag finns med i undervisningen. Stefan Nyström sitter i huvudmannens styrelse och är skolans talesperson, han säger till Världen idag att han inte är orolig för Skolinspektionens utslag.
- Det finns ingen grund för anmälan, den handlar om vad den här läraren tagit upp på sin blogg och inte vad som skett i undervisningen. Vi vet att vi följer läroplanen.

Läroplanen i biologi för högstadiet säger bland annat: "Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att kunna skilja mellan naturvetenskapliga och andra sätt att skildra omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft." I undervisningen ska man också lyfta "Evolutionens mekanismer och uttryck".

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...