Och Gud har makt att ge er all nåd i överflöd, så att ni alltid och i allt har nog av allt och kan ge i överflöd till varje gott verk.
2 Korintierbrevet 9:8

Världen idag

Nils-Håkan Sjölin, rektor för Borås kristna rskola, är kritisk till kommunens anmärkning mot förskolan. Foto: Samuel Teglund

Kristen förskola överklagar kommunbeslut

Konfessionella inslag ska inte förekomma i den pedagogiska verksamhe­ten på Borås kristna för­skola. Kommunen har beslutat att bön och bibli­ska berättelser med hänvisning till tron ska upphöra vid terminens slut.Nu arbetar skolan på en överklagan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 maj 2012

När Borås kommuns representanter genomförde en tillsyn vid Borås kristna förskola i höstas reagerade man på ett inslag vid en morgonsamling.
Efter att en bibelberättelse lästs upp konstaterade en av pedagogerna att det man läst visar på Guds kärlek. Detta stred enligt kommunen mot skollagen och man har nu delgivit förskolan beslut om att man måste vidta åtgärder till nästa termin när det gäller förekomsten av bön. Man anser också att bibliska berättelser får berättas men då som sagor och utan konfessionshänvisning.

Men det finns också en tredje punkt i beslutet som enligt rektor Nils-Håkan Sjölin är den avgörande. Det står att beslutet avser "Pedagogisk verksamhet som är kopplad till konfessionella inslag".
– Det här är den springande punkten, och den håller inte juridiskt. Vi säger att morgonsamlingarna är en del av utbildningen, och där är det tydligt att vi har vi rätt till konfessionella inslag.
– Kommunen har bestämt sig för att detta är en del av undervisningen med hänvisning till att det var en ordnad, lärarledd samling. Men varför skulle inte även utbildning kunna vara lärarledd, pedagogisk verksamhet? frågar sig Nils-Håkan Sjölin.

Tittar man i skollagen så definieras utbildning med orden: "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Något som också Kristna friskolerådet betonat när man i en skrivelse gett sitt stöd till förskolan. "Enligt kommunens definition verkar en förskollärare inte få göra något annat än att bara undervisa, och inte som i det här fallet leda en utbildningsaktivitet, vilket självklart en förskollärare mycket väl kan göra", skriver man och beklagar att "kunskapen om lagstiftningen hos Borås kommun inte verkar hålla måttet".

I juni informeras kommunstyrelsen om beslutet som dock kommer att överklagas till Förvaltningsrätten av ledningen för Borås kristna skola och förskola. Exakt vad man kommer att fokusera på i sin överklagan vill Sjölin ännu låta vara osagt, men man kommer att påpeka att man från skolans håll inte anser att kommunens kritik överensstämmer med det skollagen säger om rätt till konfessionella inslag i utbildningen.

– Vi kommer också att hänvisa till Europakonventionen som ger föräldrar rätt att välja en utbildning för sina barn som överensstämmer med deras övertygelse, säger Nils-Håkan Sjölin.
Världen idag har sökt den ansvarige för Borås kommuns beslut som dock inte gått att nå.

Samuel Teglund

FN:s falska anklagelser om vattenapartheid i Israel

Israelkommentar Den 23 september publicerade Kontoret för FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter (OHCHR) en... torsdag 28/10 00:00

Gud har vida överträffat många av våra djärvaste drömmar.

Ledarkrönika Den här hösten firar vår församling ”Kungsporten 20 år”. Vi gör det vid två tillfällen. I söndags... torsdag 28/10 00:00

Träd fram kristna kvinnor i era partier

Efter andra världskriget motsatte sig Socialistpartiet i Frankrike att ge kvinnor rösträtt med... torsdag 28/10 00:00

Efter kritiken – domstol skärper regler om jäv

Barnmorskemålen. Det svenska barnmorskemålet är bara ett av flera fall som Europadomstolen haft på sitt bord där det... onsdag 27/10 11:28

Den som söker sig till korset har rätt att få möta frälsningens budskap.

Inför söndag För en tid sedan upplevde jag att Gud besökte den kyrka som jag var del av genom människor vars... torsdag 28/10 00:10

Brott mot spelreglerna måste få konsekvenser

Israelkrönika Rina Shnerb var 17 år gammal när hon den 23 augusti 2019 mördades på vägen till källan Ein Bubin i...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier