Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Nils-Håkan Sjölin, rektor för Borås kristna rskola, är kritisk till kommunens anmärkning mot förskolan. Foto: Samuel Teglund

Kristen förskola överklagar kommunbeslut

Konfessionella inslag ska inte förekomma i den pedagogiska verksamhe­ten på Borås kristna för­skola. Kommunen har beslutat att bön och bibli­ska berättelser med hänvisning till tron ska upphöra vid terminens slut.Nu arbetar skolan på en överklagan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 23 maj 2012

När Borås kommuns representanter genomförde en tillsyn vid Borås kristna förskola i höstas reagerade man på ett inslag vid en morgonsamling.
Efter att en bibelberättelse lästs upp konstaterade en av pedagogerna att det man läst visar på Guds kärlek. Detta stred enligt kommunen mot skollagen och man har nu delgivit förskolan beslut om att man måste vidta åtgärder till nästa termin när det gäller förekomsten av bön. Man anser också att bibliska berättelser får berättas men då som sagor och utan konfessionshänvisning.

Men det finns också en tredje punkt i beslutet som enligt rektor Nils-Håkan Sjölin är den avgörande. Det står att beslutet avser "Pedagogisk verksamhet som är kopplad till konfessionella inslag".
– Det här är den springande punkten, och den håller inte juridiskt. Vi säger att morgonsamlingarna är en del av utbildningen, och där är det tydligt att vi har vi rätt till konfessionella inslag.
– Kommunen har bestämt sig för att detta är en del av undervisningen med hänvisning till att det var en ordnad, lärarledd samling. Men varför skulle inte även utbildning kunna vara lärarledd, pedagogisk verksamhet? frågar sig Nils-Håkan Sjölin.

Tittar man i skollagen så definieras utbildning med orden: "den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål". Något som också Kristna friskolerådet betonat när man i en skrivelse gett sitt stöd till förskolan. "Enligt kommunens definition verkar en förskollärare inte få göra något annat än att bara undervisa, och inte som i det här fallet leda en utbildningsaktivitet, vilket självklart en förskollärare mycket väl kan göra", skriver man och beklagar att "kunskapen om lagstiftningen hos Borås kommun inte verkar hålla måttet".

I juni informeras kommunstyrelsen om beslutet som dock kommer att överklagas till Förvaltningsrätten av ledningen för Borås kristna skola och förskola. Exakt vad man kommer att fokusera på i sin överklagan vill Sjölin ännu låta vara osagt, men man kommer att påpeka att man från skolans håll inte anser att kommunens kritik överensstämmer med det skollagen säger om rätt till konfessionella inslag i utbildningen.

– Vi kommer också att hänvisa till Europakonventionen som ger föräldrar rätt att välja en utbildning för sina barn som överensstämmer med deras övertygelse, säger Nils-Håkan Sjölin.
Världen idag har sökt den ansvarige för Borås kommuns beslut som dock inte gått att nå.

Samuel Teglund

Ny ”tv-skatt” kan drabba döda

Politik. Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...