Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kristen ekumenisk tankesmedja bildad

Nyheter · Publicerad 09:58, 28 jan 2008
På onsdagskvällen bildades i Stockholm stiftelsen Claphaminstitutet, ett kristet ekumeniskt forskningsinstitut. Bakom tankesmedjan finns ett stort antal akademiker och kyrkoledare.Det nybildade Clapham­institutets uppgift blir att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både i och utanför Sverige. För detta vill man också bilda opinion. Professorn och den förre riksdagsmannen (kd) Tuve Skånberg är tankesmedjans nyutnämnde direktor.

Storgåva från megakyrka ska rädda ofödda

Abort. En amerikansk megakyrka vars pastor kunde ha aborterats av sin mor, har donerat 50 000 dollar – drygt 460 000 kronor, till ett rådgivningscentrum för...

Paulus brev hyllades av författare i Sveriges Radio

Media. Vi behöver Paulus mer än någonsin. Det skriver författaren Mattias Hagberg i en essä som publicerats av Sveriges Radio. I texten finns både bibelord...