Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kristen ekumenisk tankesmedja bildad

Nyheter · Publicerad 09:58, 28 jan 2008
På onsdagskvällen bildades i Stockholm stiftelsen Claphaminstitutet, ett kristet ekumeniskt forskningsinstitut. Bakom tankesmedjan finns ett stort antal akademiker och kyrkoledare.Det nybildade Clapham­institutets uppgift blir att stimulera utbildning, undervisning och vetenskaplig forskning om och i kristen tro. Stiftelsen skall, enligt de nyantagna stadgarna, verka för den kristna trons tillämpning på kultur-, tros-, och samhällsförhållanden både i och utanför Sverige. För detta vill man också bilda opinion. Professorn och den förre riksdagsmannen (kd) Tuve Skånberg är tankesmedjans nyutnämnde direktor.

Regeringen hejdar sig om könskirurgi för unga

Vård. Regeringen ville sänka åldersgränsen och låta 15-åringar operera könet utan förälderns medgivande. Men lagförslaget fick hård kritik – och nu vill...

Svårare för Netanyahu att sitta kvar

Nyhetskommentar Nyhetskommentar. När de israeliska medborgarna gick till val till sin riksdag, knesset, för andra gången på fem månader uteblev även denna gång ett tydligt utslag.