Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kristdemokrater vill ha policy för samvetsfrihet

I en motion av kristdemokratiska landstingspolitiker i Jönköping föreslås en policy som ger vårdpersonal möjlighet att inte tvingas delta i viss verksamhet som "strider mot etiska och religiösa övertygelser".

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 apr 2014

Diskrimineringsombudsmannen anser inte att Ellinor Grimmark, barnmorskan som anmälde ett sjukhus i Jönköpings län där hon nekades en utlovad anställning till följd av abortmotstånd, har diskriminerats. Men frågan fortsätter att leva i allra högsta grad. En process i svensk domstol väntas mot arbetsgivaren och nu agerar också landstingspolitiker för Kristdemokraterna i Jönköpings län.

I en motion föreslår de att "Landstingets personalpolicy kompletteras med ett avsnitt om samvetsfrihet som ger personal möjlighet att inte tvingas delta i viss verksamhet som strider mot etiska och religiösa övertygelser där så är praktiskt möjligt på arbetsplatsen."

- Anledningen är den diskussion som uppkommit till följd av barnmorskan som inte fick jobb i vårt landsting för att hon inte ville utföra abort, säger Torbjörn Eriksson som undertecknat motionen tillsammans med Anna-Karin Yngvesson och Erik Lagärde.

- Vi tycker att det är viktigt att arbetsgivare respekterar rätten till samvetsfrihet, så funkar det i stor utsträckning redan idag, men vi har hoppats att den här typen av situation inte skulle uppstå. Men nu är det uppenbart att vi från politiskt håll behöver markera en öppen inställning till människor som av samvetsskäl inte kan göra vissa saker.

Kristdemokraternas hållning som parti är att samvetsfriheten är viktig men att den inte behöver regleras i lag utan att det löses bäst mellan arbetsgivare och arbetstagare ute i verksamheten.
"Men det är också viktigt att landstinget som arbetsgivare har en policy av öppenhet för att försöka finna praktiska lösningar i sådana situationer", skriver de lokala KD-politikerna i sin motion som nu ska behandlas i utskott innan den kan komma upp till beslut i landstingsfullmäktige.

- Det vi har direkt möjlighet att påverka är vår egen verksamhet genom att besluta om en övergripande policy. Vi vill markera en välvillig inställning till samvetsfrihet, säger Torbjörn Eriksson.

Viktig strid för livet har inletts i USA

Ledare Krig inleds inte alltid med en stor smäll. Ibland smyger de i gång, tills det en dag står klart att man står mitt i en stor strid. Det är en sådan...

Sparare kan tänka sig offra chipsen

Godis, hämtmat och uteluncher är sådant som många kan tänka sig offra för att spara mer. Män har större sparmarginaler än kvinnor och kan i snitt...