Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Över: Line Hjemdal, hälsopolitisk tales­person för KrF. Foto: Gunnhild Sørås. Under: Julie Floberg, Menniskeverd. Foto: Menniskeverd

KrF: Viktigt att lagstifta

Socialminister Göran Hägglund (KD) klargjorde nyligen för Världen idag att han inte vill verka för att lagstifta om samvetsfrihet. Det har man dock gjort i Norge, och Kristelig Folkeparti, KD:s systerparti, är en av de tydligaste före­språkarna.– För mig är det en mänsklig rättighet, säger Line Hjemdal, hälsopolitisk talesperson för KrF.

Nyheter · Publicerad 00:00, 3 apr 2013

I Sverige tog riksdagen strid mot Europarådets resolution om samvetsfrihet, man befarade bland annat att det skulle utgöra ett hot mot den fria aborträtten. I vårt västra grannland ser diskussionen helt annorlunda ut. Här har samvetsfriheten för vårdpersonal varit inskriven i lagen i decennier.  Julie Floberg på organisationen Menniskeverd säger att samvetsfriheten diskuteras men knappast kan beskrivas som hotad.
– Om vårdpersonal inte önskar utföra en abort så måste man ta hänsyn till det. Om dessa personer nekas jobb på sjukhus och kliniker på de grunderna så är det illavarslande. En god vård är en vård med rum för etisk reflektion och olika personers övertygelse, säger Julie Floberg på Menniskeverd.

Den senaste tiden har i stället debatten på samvetsfrihetsområdet handlat om huruvida en fastlege (husläkare) fortsatt ska ha rätt att slippa rekommendera abort för en vårdsökande och i stället hänvisa patienten till någon annan.
– Det har funnits en praxis att de få läkare som önskar, har haft lov att inte hänvisa till abortingrepp som första led. Detta gäller husläkare. Läkaren behöver själv inte rekommendera dig till, eller skriva under om, abort, men har ändå en plikt att hjälpa vidare till någon annan som kan det eftersom lagen måste uppfyllas, berättar Line Hjemdal.

När det 2012 kom nya propåer från myndigheter i Norge om att den här rätten skulle försvinna, ledde det till något av ett folkligt uppror där intresseorganisationer, vårdpersonal och politiker motsatte sig nya riktlinjer. Efter det har läkarföreningen, som tidigare uttalat stöd för förändringen, backat och bett om att få återkomma med var de står. Något slutgiltigt beslut är ännu inte fattat i frågan.
"Reservasjonsretten", då vårdpersonal av samvetsbetänkligheter vill avstå från abortrelaterade ingrepp eller assisterad befruktning, är däremot tämligen okontroversiell i Norge, menar Line Hjemdal.
– Läkare och annan vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter kring att vara med vid den här typen ingrepp ska också få jobba inom vården. Vi kan inte som politiker debattera mot vad en människa känner i sitt samvete, för mig är det en mänsklig rättighet.

Hon understryker vikten av att samvetsfriheten är lagstadgad och hänvisar till framtida debatter om etiska ställningstaganden inom vården, såsom dödshjälp, och att det då måste finnas tydliga riktlinjer för dem som inte vill medverka till det. Enligt Line Hjemdal finns en bred uppslutning kring samvetsfrihet för vårdpersonal i Norge, också från de fackliga vårdförbundens sida.
– Vi är eniga i rätten till fri abort och vi måste se till att detta uppfylls. Men så länge vi har gott om vårdpersonal som inte reserverar sig så är det inte något problem att vissa av samvetsskäl avstår.

Ny missionsorganisation viktigt och uppfriskande initiativ

Ledare I en tid då fysiska gudstjänster förbjudits, då många församlingar och samfund långsiktigt krymper... tisdag 13/4 00:10

Arvet som Ebba inte bryr sig om

Ledare När Kristdemokraterna i förra veckan presenterade sitt jämställdhetspolitiska program väcktes... tisdag 13/4 00:00

Sverigedemokrater kritiserar SR-podd på arabiska

Public Service. I helgen lanserades Ekot Radio Swedens nya fördjupande veckopodd på arabiska. Podden ska... tisdag 13/4 08:00

Ett osannolikt men avslöjande samtal med en jordansk chaufför

Israelkommentar Att verkligheten och rapporterna från Israel sällan stämmer är vi här i Israel vana vid, men ibland...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier