Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Kräver ”tysk frihet” för Sveriges kristna friskolor

Tyska kristna friskolor får ha gudstjänster och andakter på schemat utan att det ses som problematiskt. Det konstaterar Thomas Idergard, svensk kulturprofil och präst som menar att samma borde kunna gälla för svenska friskolor.

Nyheter · Publicerad 07:00, 31 dec 2022

I sin decemberkrönika i tidsskriften Fokus tar Thomas Idergard, som är katolsk präst, upp sina erfarenheter från en vistelse i den tyska huvudstaden Berlin under hösten. Han har tillbringat två månader vid den nära hundra år gamla katolska skolan Cansius-Kolleg för barn och unga från årskurs fem till och med gymnasiet.

Idergard beskriver de villkor som gäller för kristna friskolor i Berlin där dessa skolor, trots en stark sekulär tysk miljö, ändå får vara ”synligt kristna, med gudstjänster och andakter på schemat, krucifix i klassrummen”, och egna profilämnen.

Samma möjligheter borde kunna erbjudas svenska kristna friskolor, anser Idergard.

”Berlin är på flera sätt mer sekulärt än Sverige men där är myndigheterna stolta över kristna friskolor som verkligen synligt är kristna. De deltar ju i samma system för uppföljning och kvalitetskontroll som alla andra skolor”, skriver han.

Thomas Idergard menar vidare att kvalitén på utbildningen knappast påverkas negativt av att barn går på gudstjänst under skoldagen.

Han berör också ett påstående som förekommar i debatten i Sverige, nämligen att inget annat land skulle vilja ha det som oss när det gäller vårt skolpengssystem. Det stämmer, enligt Idergard, bevisligen inte med tanke på vad som händer hos vårt grannland i söder.

”Utvecklingen i Tyskland går – genom främst domstolsbeslut – mer och mer åt vårt håll, det vill säga mot ett mer likvärdigt ekonomiskt stöd för skolor oavsett huvudman och inriktning”, skriver han.

I Berlin ... är myndigheterna stolta över kristna friskolor som verkligen synligt är kristna.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00