Herren har sin glädje i dem som vördar honom, som hoppas på hans nåd.
Psaltaren 147:11

Världen idag

Krav på "porrfilter" för barnens skull

Storbritannien har redan gjort det och nu kan Norge stå på tur. Det handlar om att införa ett filter som ska förhindra att barn tar del av pornografiskt material på internet. Frida Park, lärare och krönikör på Dalarnas tidningar, tycker att även Sverige borde utreda saken.

Nyheter · Publicerad 08:14, 12 sep 2016

För några år sedan fattade Storbritannien beslut om att införa ett filter som, något förenklat, innebär att den som vill ta del av sexuellt material på nätet måste garantera att man är minst 18 år gammal. Syftet är att skydda barn från sexuellt och grovt material som genom internet är lättillgängligt.  

EU slog förra året ner på Storbritanniens filter och ansåg att nätet inte får begränsas, men dåvarande premiärminister David Cameron stod på sig och motiverade det bland annat med orden:

"Jag tror att det är oerhört viktigt att vi gör det möjligt för föräldrar att ha det här skyddet från detta material för sina barn”.

Nu ska ett liknande initiativ läggas fram i Norge av Kristelig Folke­parti (KrF). Stortings­ledamoten Kjell Ingolf Ropstad är beredd att på nytt lyfta ett förslag som partiet kom med redan 2012 om införande av ett skyddsfilter och enligt norska Dagen kommer det att tas upp på agendan så fort politikerna samlas igen i oktober.

– Vad jag menar är att tjänsteleverantörerna ska vara skyldiga att leverera routrar med en spärr som aktiveras när det är installerat, säger Ropstad till tidningen.

På det sättet ska tillgång till webbplatser med pornografiskt och sexuellt innehåll automatiskt blockeras och han vill att det ska vara standard med ett aktiverat filter som kunder aktivt får ta initiativ till att stänga av, om man så vill.

I Norge, liksom i Sverige, har det de senare åren riktats mycket uppmärksamhet mot en utveckling på nätet där barn och unga far illa på grund av grovt, sexuellt innehåll och att risken för övergrepp ökar.

Utöver det varnar experter för en skev syn både på sexualitet och relationer när allt grövre pornografiskt innehåll konsumeras allt längre ner i åldrarna. Men det handlar också om att skydda barn som surfar runt med mobil eller surfplatta att av misstag hamna på sidor med explicit sexuellt material.

Världen idag har tidigare berättat om ett svenskt upprop som hundratals personer undertecknade med krav på politiska initiativ för att få fram ett porrfilter, något som ännu inte har hörsammats.

En som skulle vilja att även Sverige utreder frågan om ett filter är Frida Park, lärare och krönikör på Dalarnas tidningar. I en krönika tidigare i år jämförde hon porr med droger.

”Vi måste, utifrån forskning, problematisera att barn växer upp i ett porrglorifierande samhälle”, skrev hon bland annat.

I ett mejl till Världen idag utvecklar hon sina tankar och konstaterar att de mest sedda filmerna nästan alltid innehåller någon form av våld, inte sällan grov. 

”Vuxenvärlden behöver ställa sig frågan vilket budskap detta förmedlar. Barns hjärnbark är inte nog utvecklad för att göra konsekvensanalyser. Därför har vi åldersgräns på tobak och alkohol. Porr fungerar som en visuell drog och ju yngre du är, desto känsligare är hjärnan.”

Frida Park hänvisar till tidigare undersökningar som visar att bara ett fåtal hem själva aktivt installerar skyddande filter för barnen .

”Låt oss vända på det. Produkten, till exempel surfplatta eller digitalbox, skulle kunna komma med ett filter som det sedan är valfritt för föräldrar att avinstallera. Vuxna som önskar surfa fritt kan alltså även fortsättningsvis göra det”.

Hon varnar liksom många andra för hur det stora utbudet av pornografiskt material som unga konsumerar påverkar dem.

"Många unga, såväl killar som tjejer, uttrycker stress över att leva upp till den bild porren förmedlar av en sexuell relation. Eftersom allt fler unga, allt tidigare, tittar allt mer på porr är det oundvikligt att det påverkar ungdomars syn på relationer, sexualitet och självkänsla.”

Friheten på nätet är viktig, menar Frida Park, men det är också viktigt att förhindra att barn utsätts för kränkande bilder eller filmer, inte minst sådant av sexuell explicit karaktär.

”Om det kan göras genom att ett generellt filter införs som myndiga personer kan stänga av genom att bekräfta sin ålder kan jag inte se att det skulle vara ett problem. Tvärtom.”

Den svenska debatten i frågan kan nog väntas fortsätta. Inom kort släpper Maria Ahlin, grundare av organisationen Freethem, och Ulrica Stigberg, författare och präst, boken "Visuell drog" som handlar om barn, unga och om pornografiskt material på nätet.

Stigmatisering av Polen drivs av ideologiska särintressen

Ledare EU-kommissionen fortsätter att rasa mot medlemslandet Polen som anses bryta mot grundläggande... lördag 27/11 00:10

Första Advent en kontrast till politiskt kaos

Ledare Veckan mellan Domsöndagen och Första Advent, alltså vid skiftet från ett gammalt kyrkoår till ett... lördag 27/11 00:00

Mission på sociala medier i en onådd folkgrupp

Missionsglimten Det plingar till i min telefon. Ett meddelande kommer in på en säker chatt-app från en medarbetare... lördag 27/11 00:00

Hela havet stormar i riksdagen efter den historiska onsdagen

Ledare Hela havet stormar. Så beskrev Sveriges radios Tomas Ramberg situationen efter att MP deklarerat... fredag 26/11 00:10

Senaste nytt

    Därför terrorstämplade Israel sex så kallade ”humanitära” organisationer

    Israelkommentar I oktober terrorstämplade Israel sex humanitära icke-statliga organisationer, så kallade NGO:s....
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier