De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av skam.
Psaltaren 34:6

Världen idag

Désirée Pethrus (KD) Foto: Claudio Bresciani/TT

Krav på akut åtgärdsplan efter hot mot kristna på asylboenden

Några särskilda, direkta åtgärder presenterar inte migrationsminister Morgan Johansson i sitt svar på en fråga om hot mot kristna på asylboenden. Frågeställaren Désirée Pethrus (KD) menar dock att det behöver presenteras en akutplan.

Nyheter · Publicerad 00:00, 15 dec 2015

Det är inte ovanligt att det uppstår spänningar mellan muslimer och icke-muslimer på förläggningarna. Två icke-troende asylsökande från Bangladesh berättar för Världen idag att de håller sin övertygelse hemlig, eftersom några av de muslimer som de delar lägenhet med, inte bara är strikt religiösa, utan också övervakar andra boendes uttalanden och beteenden.

– Det känns inte tryggt, och vi är oroliga för hur de skulle reagera om de fick reda på att vi inte tror på någon gud över huvud taget, säger en av personerna, som vill vara anonym.

Jan Forsberg är omsorgspastor i Pingstkyrkan i Falkenberg, där man sedan ungefär ett halvår kunnat erbjuda flyktingar från stadens asylboenden transport och tolkning vid församlingens gudstjänster.

– Vi har rent allmänt bra kontakt med flyktingarna på förläggningarna. Men en del av muslimerna tycker inte om att det finns flyktingar som blivit kristna. Så det är ganska spänt, även om det inte skett något, säger han.
– Det gör ju också att det är en ännu större sak att några har gått till kyrkan och tagit steget att låta döpa sig som vuxna.

Världen idag har i flera artiklar beskrivit det växande problemet med hot mot kristna på svenska asylboenden. Kristdemokratiska riksdagsledamoten Désirée Pethrus menade i en skriftlig fråga till Morgan Johansson nyligen att det nu går att se ett mönster av hot, våld och trakasserier mot kristna eller andra som inte följer muslimska seder och traditioner.

I sitt svar skriver Morgan Johansson att han förutsätter att "de som flyr för att få en fristad i vårt land också följer Sveriges lagar när de kommer hit".
Han tycker inte heller att man ska ha uppdelade boenden på grund av religion.

"Men jag ser förstås allvarligt på att det finns asylsökande som inte känner sig trygga under sin vistelse på anläggningsboenden. Jag delar uppfattningen att i Sverige ska ingen behöva uppleva förföljelse. Migrationsverket har ett ansvar för boendemiljön och det är viktigt att de asylsökande kan känna sig trygga", skriver Morgan Johansson.
Han hänvisar också till en kommande utredning som ska stärka kunskaperna i svenska och om samhället.

Désirée Pethrus skriver i ett svar till Världen idag att hon tycker att det statsrådet framför är väldigt allmänt hållet.
"Ministern talar om arbete och sysselsättning. Dessvärre hjälper det nog föga akut mot hatbrott med ideologiska och religiösa förtecken. Jag tycker vi måste få en akut åtgärdsplan för att ge stöd till utsatta."

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se 

Trump erkänner Israels suveränitet över Golan

USA/Israel. USA:s president Donald Trump har nu erkänt Israels suveränitet över de ockuperade Golanhöjderna. – Israel har aldrig haft en bättre vän än er, sade...