Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Kopternas nye påve varnar för islamisk konstitution

Egyptens nya konstitution kan inte accepteras om den blir allt för religiös. Det säger kopternas nyvalde påve i en intervju. 

Nyheter · Publicerad 09:18, 8 nov 2012

Processen med att utforma en ny konstitution är i full gång i Egypten och eftersom det politiska styret i landet är helt dominerat av islamistiska krafter finns en välgrundad oro för att grundlagen ska präglas av sharialagar - inte minst då president Muhammad Mursi själv sagt att sharia måste vara grunden för konstitutionen.

I söndags valde kopterna, den kristna minoritetsbefolkningen i landet, ett nytt överhuvud efter påve Shenouda III, som avled i mars. Påve Tawadros II gav på måndagen en intervju på den privatägda tv-kanalen ONTV, rapporterar AP. Där förklarade påven att han vill uppmuntra kopterna till att bli en mer aktiv del i politiken och samhällslivet, efter att de varit marginaliserade under lång tid.
- Efter tiotals år av marginalisering och låtsasdemokrati har en del kopter blivit isolerade, sade Tawadros II, enligt AP. Den nyvalde koptledaren menar att en förändring kommer steg för steg, och om rättvisa och demokrati utvecklas kommer kopterna med tiden att bli mer delaktiga.

När det gäller konstitutionen säger påven att en grundlag baserad på religion inte kan accepteras.
- Konstitutionen är till för oss alla som ska leva tillsammans... Inget tillägg eller antydan som gör konstitutionen religiös kan accepteras, vare sig av kopterna eller av andra grupper i samhället, sade påven enligt nyhetsbyrån.

Tawadros II uppmanade också president Mursi att agera på ett sätt som inger förtroende hos kopterna efter "oacceptabla hot" mot dem.

 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...