Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Konverteringen ämnet när predikanter träffades

På onsdagen träffades ett 50-tal personer inom Trosrörelsens predikantorganisation (TRPO) i Uppsala för att samtala om reaktioner och hantering av beskedet att Livets ords grundare Ulf Ekman blir katolik.

Nyheter · Publicerad 00:00, 11 apr 2014

Ulf och Brigitta Ekmans besked att de lämnar Livets ord och blir katoliker har inte bara inneburit en storm för den lokala församlingen i Uppsala utan har också påverkat den övriga trosrörelsens församlingar runt om i landet. På onsdagen möttes representanter för dessa församlingar för att prata om sina reaktioner och hur vägen vidare ser ut.
– Det var öppenhjärtigt och högt i tak, det fanns stort utrymme för känslor och tankar runt det här. Det kom fram både kraftfull kritik men också stor tacksamhet mot pastor Ulf och Birgitta och allt det de har gjort, säger Mats Holmgren, pastor i Umeå Bibelcenter.

Bland annat kom det fram synpunkter kring hur konverteringen offentliggjordes.
– Processen före det var ganska hemlighetsfull, som pastorer fick vi inte ens en chans att vara med i vad som skulle hända. Jag kan förstå att det inte går att dela med sig så mycket av allt, men det här var en stor och märklig förändring.
Mats Holmgren menar att det kan vara svårt för utomstående att förstå den betydelse som relationen till Ulf Ekman och hans tjänst haft för pastorerna och församlingarna inom trosrörelsen.
– En del kanske ser honom som en skribent eller författare, medan vi sett honom som en stark ledare som vi kopplat ihop vår egen tjänst och verksamhet med. För mig personligen och rörelsen innebär det att vi tappar dimensionen av den apostoliska tjänsten. Det faller på något sätt. Nu får vi fundera på vad gör av det här. Det är en helt ny situation.
Han har dock inte upplevt att det skapat någon stor oro i den egna församlingen. De deklarerade tidigt var de stod teologiskt när frågor om katolicismen började dyka upp.

Under samlingen lyftes också frågor om Ulf Ekmans fortsatta inflytande i rörelsen, bland annat diskuteras det om han kommer att predika vid Livets ords årliga Europakonferens och medverka vid församlingens Israelresa i sommar.
Åke Carlson, pastor för Livets ord i Göteborg, ser onsdagens träff som den första av flera träffar framöver där det ges möjlighet att ventilera olika tankar och att ställa frågor.
– Det är jättebra med det här öppna samtalet och det är viktigt att det inte avstannar utan får fortsätta. Det är bra att få vrida och vända på olika saker och det måste man ge tid. Vägen framåt tror jag är att vi kan arbeta med att formulera teologi men också arbeta missionärt och kreativt och se hur vi kan gå vidare med evangelisation och mission i Sverige.
När det gäller den egna församlingen upplever han att reaktionerna efter Ekmans besked inte varit så starka eftersom de redan för två år sedan markerade tydligt att de är en evangelisk, karismatisk församling med ett tydligt mandat.
– Sedan reagerar alla olika men grundläggande tror jag att vi inte mött så starka reaktioner eftersom det är ett visst avstånd geografiskt plus att vi bara funnits i tolv år och medlemmarna relaterar mer till mig än till Uppsala.
– Men det blir frågor naturligtvis, och jag som pastor kan inte gå in och försvara vare sig Ulf Ekman eller Katolska kyrkan. Det vore omöjligt. Däremot kan jag reflektera kring var vi själva står.

Han hoppas att de inom TRPO nu ska kunna arbeta för att ge pastorerna verktyg att formulera den evangeliska och karismatiska tron. Och där bör inte fokus ligga på att beskriva vad man inte tror på.
– Vi behöver inte polemisera så mycket, vi kan studera och se skillnader, till exempel när det gäller exklusiva katolska anspråk, det kan man belysa. Men det viktigaste är att ta reda på vad vi tror på och hur vi tror och vad det får för konsekvenser.

Samuel Teglund
samuel.teglund@varldenidag.se

KD:s fall från tydlighet till förvirring

Ledare Väljarnas val av parti avgörs främst av två faktorer: Antingen uppskattar man partiets ideologi och politiska förslag, eller också har man förtroende...

En riskfylld årstid för människans bästa vän

En halväten kryddig korv, giftiga alger och varma bilar. Sommaren är härlig, men kan också bli farlig för våra fyrfota vänner. Det här ska du som...