Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Kommun förbjöd kristen skolgrupp servera bullar

Det så kallade bullförbudet mot en kristen skolgrupp i Norge har väckt mycket uppmärksamhet. Sirdal kommun förbjöd servering under elevernas andakter, eftersom man ansåg att det kunde uppfattas som lockbete. Efter mycket kritik har kommunen nu upphävt förbudet och markerar detta genom att beställa bullar till alla elever.

Nyheter · Publicerad 11:00, 15 maj 2019

Upprinnelsen till ”bullförbudet” på Tonstad skola i Agder, var att föräldrarna till en elev klagade på att det förekom förkunnelse på skolan, skriver norska Dagen och NRK.

Det bestämdes att den kristna skolgruppen fick fortsätta ha sina möten med bön, förkunnelse och bibelläsning, dock utan servering.

Kommunen förklarade matförbudet för norska Dagen:

– Det har varit praxis att de har haft med sig bakverk och gått genom skolans korridor på väg till klassrummet där de har gruppmöte, säger Anita Heiaas Haugen, enhetschef för kommunens skolor.

– Problemet är att det kan ge ett extra incitament för att delta i mötet. Jag säger inte att detta har skett, men vi är rädda för att det kan uppfattas så.

En av dem som engagerat sig för eleverna är Karl-Johan Kjøde, generalsekreterare för Norges kristelige student- og skoleungdomslag, som skolgruppen är en del av. Han menar att det nu upphävda förbudet byggde på ett generellt misstänkliggörande av elever som bedriver kristet arbete.

– Det är ju inte så att de ska steka våfflor i korridoren, men de måste få bära maten från stället där den lagas till stället där den serveras, säger han.

Efter att både privatpersoner och medier hört av sig, ändrade kommunen alltså sitt beslut, men med rekommendationen att eleverna ”tonar ner fokuset på servering”.

För eleverna själva är det inte bullarna som är huvudsaken.

– Jag behöver inte bullar. Jag går oavsett. Jag vill höra om Gud, säger Tonje Ovedal till NRK och får medhåll av Tøri Kvinlaug, som sitter i styrelsen för skolgruppen.

– Det är inte bullarna som gör att vi kommer. Det är för att vi vill gå på andakt och höra om Gud, säger hon.

Efter all uppståndelse kring saken, tog en privatperson initiativet att skänka 100 bullar till de anställda i Sirdal kommun. Efter det har även kommunen beslutat att köpa bullar till alla elever på kommunens skolor.

Jag behöver inte bullar. Jag går oavsett. Jag vill höra om Gud.

Kyligt sinne viktigt i het klimatfråga

Ledare Klimatet framstår allt mer som det tjugoförsta århundradets ödesfråga. Medvetenheten om allvaret i situationen växer. I vårens EU-val ansåg väljarna...