Herren har blivit min borg, min Gud är min tillflykts klippa.
Psaltaren 94:22

Världen idag

Kommendör Marie Willermark, Frälsningsarméns ledare i Sverige, på högkvarterat i Stockholm en kort stund efter att Kalla faktas program sänds på söndagskvällen. I bakgrunden svarar några av organisationens medarbetare på frågor via internet. Foto: Erik Lundström

Kommendören är kritisk till TV4:s reportage

STOCKHOLM. Under rubriken " Frälsningsarmén stänger ute bögar" målade Kalla fakta upp en bild av Frälsningsarmén som organisationen som får miljontals kronor varje år i gåvor och bidrag från staten, för att hjälpa utsatta – men samtidigt stänger ute homosexuella.

Nyheter · Publicerad 00:00, 9 maj 2011

Världen idag besöker Frälsningsarméns svenska högkvarter på Nybrogatan i Stockholm en stund efter att TV4-programmet om organisationen har gått ur luften. Det är bara på våningsplan tre det lyser i det för övrigt nedsläckta huset. Här råder en febril verksamhet på kontoret, där ett tiotal människor arbetar helg för att svara på allmänhetens eventuella frågor efter TV4-granskningen.
– Vi har försökt att finnas till hands för att svara på tittarnas frågor. Vi tycker att det är viktigt, säger Margaretha Kolm, Frälsningsarméns fundraiser.

Bland annat har man lagt upp en blogg där personalen svarar på inkommande frågor.
"Jag är inte medlem i Frälsningsarmén, men jag kan bara beklaga att Kalla fakta har så låg nivå på sin journalistik. Stå på er", skriver en tittare.

Andra är betydligt argare: "Det är så ironiskt. Kyrkan och Frälsningsarmén säger sig vara en plats för alla. I stället visar de sig vara de största mobbarna själva!", skriver en anonym person.

Varför är det viktigt att svara på frågor i kväll?
– För att se hur veckan framöver blir. Vi behöver förbereda oss på klagomål, tankar och åsikter som kommer i veckan.

Riskerar programmet att påverka givandet till Frälsningsarmén?
– Vi har beredskap för det. Det kan nog gå åt vilket håll som helst. Vi vet ännu inte alls vad som händer.

Vid ett av skrivborden står kvällens huvudperson själv, kommendören Marie Willermark, Frälsningsarméns ledare i Sverige. Trots att hon bara varit på posten sedan första februari i år, ser hon ganska sliten ut.
– Jag hoppas på att det inte blir för sent ikväll, för jag ska vara med i TV4:s Nyhetsmorgon imorgon bitti, säger hon.

Men Marie Willermark berättar att hon tycker att Nyhetsmorgon känns bättre medverka i, än Kalla fakta.
– Det känns tryggt med direktsändning, då man kan slappna av och ge lite mer rättvisa åt frågorna, säger hon.

Vi slår oss ned vid ett bord i det nyrenoverade konferensrummet.

I programmet påstods det att Frälsningsarmén är en rörelse som utestänger homosexuella. Gör ni det?
– Det är ett helt felaktigt påstående. Tvärtom försöker vi ha en policy där vi tar emot alla.  Våra lokala ledare frågar inte om man är homosexuell eller inte för att komma in i verksamheten och möta varandra. Det är en ickefråga. Inte ens när man blivit frälst, frågar vi, utan vi räknar med att det finns en grundvärdering i kristen tro att man är ärlig. Vi ställer inte frågan om vilken sexuell läggning folk har.

Stänger ni ute homosexuella?
– Nej, det gör vi inte.

När man går igenom intervjun med dig i slutet av Kalla fakta-programmet ställde programledaren Cicci Hallström inte mindre än fem gånger frågan om homosexuella personer får bli frälsningssoldater. Du svarade aldrig klart och tydligt på frågan, utan svävade snarare i svaren. Så, Marie Willermark, får homosexuella bli frälsningssoldater i Sverige?
– Det enkla svaret är att en del av frälsningssoldatens livsstil och tro som man bekänner, är att vår syn på sex och äktenskapet är att sexuella relationer hör hemma i äktenskapet mellan man och kvinna. Vår syn på äktenskapet är att det är mellan man och kvinna. Så homosexuella får bli frälsningssoldater, precis som ensamstående människor får bli det, men förväntan är då att homosexuella och ensamstående, förstår att det är ett liv i celibat. Eftersom jag inte visste att den frågan skulle komma och för att jag ville undvika fällor, blev det lite för mycket undvikande.

Vid två ställen i programmet sa man att du inte gav någon intervju för att du är nytillträdd. Stämmer det?
– Det är sant. De kontaktade oss och frågade om en intervju, men vi tackade nej till det. Dels handlar det om min arbetssituation som nytillträdd sedan den första februari, men så är det ju allmänt känt att Kalla fakta inte har rykte om sig att vara P1-radions "Människor och tro", precis. När vi upplever att vi inte får en ärlig chans från Kalla fakta att veta vad programmet egentligen ska handla om, då har vi en fruktan om att en inspelad intervju inte blir rätt behandlad.

Nu sitter du med facit i hand. Tycker du så här efter att programmet har sänts, att ni fattade ett rätt beslut som inte medverkade vid en inspelad intervju?
– Ja, absolut. Jag tror inte att en förinspelad intervju hade tillfört något i hur Kalla fakta lade upp sitt program och vad redaktionen presenterade som fakta.

TV4 hänvisade till skriften Juniorsoldatens löften och att ni har skrivit att Frälsningsarméns ungdomsledare inte bör tala med ungdomar om homosexualitet och Bibeln. Vad säger du om det?
– Dels gjorde de en helt felaktig sammankoppling där. De talade om Juniorsoldatens löften och antydde vad barnen får läsa och lära sig – och sen refererar de till en ledarhandledning. Till synes blandade redaktionen ihop två saker. Ledarhandledningen var inget märkvärdigt egentligen om man tänker att Frälsningsarmén  ska  ska utrusta barn att vara trygga med en kristen värdering. Vi uppmanar inte ledare att säga något negativt om homosexuella.

Och när det gäller barnen, Bibeln och homosexualitet?
– I barngrupper ska vi uppmuntra och lära barnen utifrån biblisk tro hur vi bör leva i denna tid. Men vi ska inte lära dem att använda Bibeln fördömande.

Lars Gårfeldt, präst inom Svenska kyrkan kritiserade i programmet Frälsningsarmén för att de valde att bortse från bibelord som talar emot kvinnliga ledare, men inte bortse från bibelställen som talade emot homosexualitet. Han tyckte att det var godtyckligt. Hur ser du på dessa två olika ställningstaganden som Frälsningsarmén gjort?
– Jag förstår hur han tänker. Vi ser det som att både frågorna har sitt ursprung i Guds skapelsetanke. Gud skapade man och kvinna med lika värde. Kristus behandlade man och kvinna lika och lät dem vara med i lärjungasammanhang. Kvinnans rätt att vara förkunnare grundar vi på bibliska exempel. Den traditionella kristna synen på homosexualitet går tillbaka på att Gud skapade oss till man och kvinna. Sexuella relationer är mellan man och kvinna och hör hemma i äktenskapet. Äktenskapet är mellan man och kvinna.

Hur ser du på ert nya etikdokument som TV4 hänvisade till och som ersatte det från 1996?
– Vi har inte ändrat oss i sakfrågan, men vi har formulerat oss på ett sätt i det nya dokumentet som kom i början på året. Vi försöker vara tydliga att vi i offentliga dokument uttalar oss om någonting som kan verka kränkande eller fördömande.

I programmet riggades Kalla faktas reporter med dold kamera och besökte olika kårer runt om i landet – för att utge sig för att vara en homosexuell person som vill ha själavård och bli frälsningssoldat. Vid ett ställe erbjöds förbön mot homosexualiteten, vilket den wallraffande reportern tackade ja till. Denna bön kritiserades senare i programmet av pastor emeritus Cay Lennart Larsson.
– Bönen är ett övergrepp mot den homosexuelle. Att säga till en homosexuell att denne kan bli fri, är som att säga till en färgad person "Det är bättre att du är vit", sa han i programmet.

Marie Willermark menar att Cay Lennart Larsson kommenterar en situation som är fiktiv och osann i den bemärkelsen att det inte är en äkta själavårdssituation, och därför är inlägget irrelevant.
– De andra som mötte den här reportern har klart beskrivit för mig att han helt klart försökte styra in samtalet på att kårledarna skulle leda fram till bön, säger hon.

Hur ser du på Cay Lennart Larssons rasistiska jämförelser?
– Eftersom han utgår från Kalla faktas fabricerade själavårdssituation som inte stämmer med vår verklighet, vill jag inte kommentera. Det är inte så här själavårdssamtal på Frälsningsarmén går till. Det var väldigt konstruerat.

Inför Kalla fakta-programmet på söndagen gick en trailer där Osborne Joda-Mbewe, generalsekreterare i Malawi Council of Churches, MCC, sa att homosexuella är "lägre än djur". Han medverkade också i programmet där han sa att homosexuella är "mindre värda än hundar, duvor och till och med höns". Även om Frälsningsarmén i Malawi är med i MCC, tar Marie Willermark bestämt avstånd från generalsekreterarens uttalanden.
– Frälsningsarmén tar helt avstånd från en sådan människosyn.

I reportaget från Afrika mötte tittarna även homosexuelle Tiwonge Chimbalanga, som dömdes till 14 års fängelse i fjol för att han "gift sig" med sin pojkvän. Han benådades efter ett halvt år efter påtryckningar av FN.
– Vi anser att det man gjort mot Tiwonge Chimbalanga är helt fel. Homosexuella människor ska inte fängslas.

TV4 uppgav i programmet att pengarna till Frälsningsarmén i Malawi, som skrivit på MCC:s upprop mot fängelsestraff för homosexuella, kommer från högkvarter i Sverige. Men det tycker Marie Willermark är att dra för långtgående växlar på att svenska Frälsningsarmén betalar en årsavgift till det internationella högkvarteret i London.
– Kalla faktas beskrivning är helt fel. Alla Frälsningsarméns verksamheter i olika länder som är självfinansierande, bidrar lite solidarisk med pengar för all den service som internationella högkvarteret ger. De länder som är självfinansierande stöttar de länder som behöver det, för att vi ska kunna ha personal och verksamhet på plats.

Hon berättar att i Malawi arbetar Frälsningsarmén med HIV/AIDS-projekt, vilket hon menar är något helt annat än att "skicka folk i fängelse".
– Det är rena biståndsprojekt, vars ekonomi är kopplad till London eftersom projektet administreras via det internationella högkvarteret, säger hon.

Hans Ytterberg, före detta Homoombudsman ansåg i programmet att det var svårt att förena Frälsningsarméns syn på homosexualitet med lagens villkor på demokrati i samband med trospengar från staten.
– Återigen utgår man här från ett felaktig antagande. Vi diskriminerar inga människor. Att bli soldat är ingen allmän rättighet, lika lite som det är en allmän rättighet att bli döpt i Baptistkyrkan eller konfirmerad i Katolska kyrkan. Konfessionellt medlemskap i alla religiösa sammanhang grundar sig på att man delar värdegrunden. Hans Ytterberg har en felaktig slutledning eftersom han inte har fakta i fallet.

I slutet av reportaget korsklipptes en rad bilder till tonerna av när Frälsningsarmén i Sundsvall sjöng sången Du vet väl om att du är värdefull, då bland annat den homosexuelle Tiwonge Chimbalanga som fick fängelse i Malawi, visades. Marie Willermark menar att det är ett sätt för Kalla fakta att "försöka väcka känslor och skapa någon slags underhållningseffekt".

Marie Willermark menar att Frälsningsarmén gör sig sårbara eftersom de är tydliga med vad de tror på och vilka värderingar de har, medan Kalla fakta för program utifrån "uppenbara lögner" genom att de förklär sig och kommer med "falska förespeglingar" i mötet med människor.
– Utifrån deras syn ville de få inslaget till något negativt. Men vi som har lärt känna Guds kärlek, kan ju också se det som att den här stackars människan som blev fängslad är verkligen värdefull och det är tragiskt att han har behandlats så illa. Lika väl som det är tragiskt att våra officerare har lurats in i påstådda själavårdssamtal, där de blivit dolt filmade i en situation som normalt sker under tystnadsplikt.

Men får man inte, som en av de största insamlingsorganisationerna i Sverige, räkna med att bli granskad av media – med tillhörande spelregler?
– Jo, det är ju en hörnsten i ett demokratiskt samhälle. Granskningen finns ju även i vår egen struktur med revision av pengar. Vi ska kunna granskas. Men en ärlig granskning förutsätter ju att det är en ärlighet från både granskaren och den som blir granskad.

TV4:s granskning av Frälsningsarmén har diskuterats på olika sociala medier. Frilansjournalisten Emanuel Karlsten, med egen bakgrund inom Frälsningsarmén, hoppades på sin blogg att trailern inför programmet "var ett hafsverk", men konstaterar:
"Är det här någon slags höjd för ärligheten i Kalla faktas reportage är det riktigt, riktigt illa."

Han menar att om det är något Frälsningsarmén gör bättre än alla andra kyrkor i världen är det att "se och hjälpa människan framför syndaren".
"Det vore ärligt om även den bilden får plats i Kalla faktas granskning. För målsättningen med journalistik måste vara att den mest sanna och riktiga bilden kommer fram. Inte den med de mest kittlande kontrasterna", skriver han.

PR-konsulten Paul Ronge konstaterar på mikrobloggen Twitter att Kalla faktas beteende måste "rimligtvis bemötas av TV4".
"Men om TV4 gör bäst i att hålla tyst bör det i så fall ske med skammens rodnad", skriver han.

Erik Lundström
erik.lundstrom@varldenidag.se

Antisemitism uppdagades vid Arabiska bokmässan

Kultur. Malmö stad avbryter samarbetet med Arabiska bokmässan och kommer att försöka kräva tillbaka 150 000... torsdag 29/10 07:00

Herren och hoppet om ett liv i evighet, ansikte mot ansikte med honom, är värt allt!

Inför söndag Ps 126 Den kommande helgen smakar himmelskt, med både helgonen och vårt evighetshopp i fokus. Redan... torsdag 29/10 00:00