Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

KD vill se ökad självförsörjning

Kristdemokraterna vill att Sverige når en självförsörjningsgrad av livsmedel på minst 75 procent. Något som kräver att skolor och äldreboenden köper mer svensk mat.

Nyheter · Publicerad 18:00, 5 apr 2022

Omkring tusen kristdemokrater samlades i helgen i Karlstad för att ladda upp inför höstens riksdagsval. Där lyfte partiet bland annat fram behovet av att öka den svenska självförsörjningsgraden. Målet på 75 procent ska uppnås snarast, men partiet har inte satt något årtal.

Målet syftar dels till att stärka det svenska jordbruket och dels till att Sverige klarar sin försörjning vid kriser och krig. I dag står Sverige för 50 procent av livsmedelsbehovet.

– Varannan tugga vi äter är importerad, säger KD-ledaren Ebba Busch.

Hon pekar på att Sverige i dag bara är självförsörjande på morötter, socker och spannmål. Enligt KD:s siffror har Finland en självförsörjningsgrad på 80 procent och Danmark på 125 procent.

Sveriges livsmedelsstrategi syftar redan i dag bland annat till att livsmedelsproduktionen ska öka. KD vill dock att strategin revideras så att skrivningar om målet på ökad livsmedelsproduktion får större tyngd gentemot andra lagar och regler.

Enligt KD ska målet på 75 procent nås genom att dels förbättra svenskt jordbruks konkurrenskraft och dels se till att kommuner, regioner och myndigheter köper mer svensk mat, till exempel till skolor och äldreboenden.

För att få fler att köpa svenskt så vill KD att regeringen tillsätter en samordnare för upphandling av livsmedel.

KD vill även att beredskapslagringen av viktiga insatsvaror som jordbruket behöver för att producera livsmedel ökas skyndsamt. Det kan till exempel handla om drivmedel.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10