Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

KD:are går över till Kristna värdepartiet

Att KD:s ledande företrädare går i Pridetåget och att partiet står bakom dagens abortlagstiftning. Det är två viktiga skäl till att Anne Bjernhagen, lokalpolitiker för Kristdemokraterna i Piteå, nu väljer att lämna partiet och i stället gå in i Kristna värdepartiet. – Kvinnan har rätt till sin egen kropp, men barnet hon bär har också rätt till sin kropp, säger Anne Bjernhagen.

Nyheter · Publicerad 09:00, 12 feb 2020

Hon har varit aktiv i Krist­demo­kraterna i flera år och sitter bland annat som ersättare i kom­mun­fullmäktige i Piteå och ledamot i fastighets- och servicenämnden. Nu blir Anne Bjernhagen politisk vilde lokalt då hon går ur KD.

– Jag har gjort mycket för det här partiet, arbetat hårt och deltagit överallt där jag kunnat. Men det görs mycket saker nu som jag inte gillar.

Hon nämner det faktum att partiledaren Ebba Busch och andra KD-toppar går med i Pridetåget.

– KD har familjepolitiken som en av sina främsta frågor, också när de går med i Pride. Men det är inte optimalt för barn att ha två mammor eller två pappor, menar Anne Bjernhagen.

Kristna värdepartiets ståndpunkt att alla barn ska ha rätt att få födas är något som hon fullt ut sluter upp bakom.

– Även de ledande politiker som jag tycker mycket om i Kristdemokraterna måste ju ställa sig bakom partiets syn i abortfrågan.

– I dag har foster inga rättigheter och det tycker jag är fel. Jag har själv gjort en abort för länge sedan innan jag blev frälst och funderar fortfarande på vad det skulle ha blivit för barn och vad barnet skulle gjort nu.

Beslutet att lämna KD innebär alltså att Anne Bjernhagen sitter kvar i Piteås kommunfullmäktige, men utan partibeteckning. Hon ser nu fram emot att i stället engagera sig i Kristna värdepartiet.

– Deras utgångspunkt i kristna värderingar och för alla människors lika värde stämmer väl överens med mina åsikter, säger hon.

Mats Selander, partiledare för Kristna värdepartiet, är glad över att få med Anne Bjernhagen.

– Vi har nu fått vår första riktiga politiker, det är ett värdefullt tillskott, säger Mats Selander och syftar på att Anne Bjernhagen är invald på kommunal nivå.

– Även om det nu inte är på ett eget mandat så är det ändå historiskt för oss.

Han säger att det blir en stor tillgång med en person med lång erfarenhet av politiskt arbete, inte minst på kommunal nivå, där Kristna värdepartiets ambition är att etablera sig på allvar.

När enskilda politiker börjar ställa obekväma frågor, om exempelvis abort, kan det göra stor skillnad, menar han.

Selander tror också att det finns många fler kristdemokrater som egentligen håller med Kristna värdepartiet i deras hjärtefrågor och som är kritiska till KD:s riktning.

– Vi väntar på att slussarna ska öppnas, säger han.

Jag har själv gjort en abort för länge sedan innan jag blev frälst och funderar fortfarande på vad det skulle ha blivit för barn och vad barnet skulle gjort nu.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10