Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

Ensamstående kvinnor bör ges rätt till insemination om de önskar barn, menar nu en bred riksdagsmajoritet. Men Kristdemokraterna menar att det är fel att lagstifta bort pappan ur vissa barns liv. Kvinnan på bilden har inget samband med artikeln. Foto: TOMAS ONEBORG/SVD SCANPIX

KD: ”Vi medverkar inte till att avskaffa pappan”

– Vi kristdemokrater kommer inte att medverka till att via lagar avskaffa pappan. Det säger riksdagsledamot Anders Andersson, som på tisdagen är partiets röst när Socialutskottet ska ta ställning till insemination för ensamstående kvinnor.

Nyheter · Publicerad 04:00, 12 mar 2012

De övriga allianspartierna körde i slutet av februari över Kristdemokraterna och gjorde ett gemensamt utspel för ensamstående kvinnors rätt att få barn genom insemination. ”Tiden är kommen för att också se de många ensamstående barnlängtande kvinnorna”, skrev Kenneth Johansson (C), Mats Gerdau  (M) och Barbro Westerholm (FP) i Svenska Dagbladet. 

Men Kristdemokraterna har gjort klart att man inte backar från sitt tidigare ställningstagande mot inseminationer för ensamstående. 
Anders Andersson, partiets representant i Socialutskottet, menar att det är en självklarhet att värna barnens rätt till båda sina föräldrar.  Han förklarar att han kommer att argumentera för det när Socialutskottet bereder frågan på tisdagen, och när det blir dags för riksdagsdebatt.
– FN:s barnkonvention slår fast att varje barn har rätt till sina föräldrar, att båda föräldrarna har ett gemensamt ansvar för barnuppfostran och utveckling och att barnet har rätt att i högsta möjliga utsträckning veta vilka dess föräldrar är, säger Anders Andersson.

I sällskap med Folkpartiet, Socialdemokraterna, Väns-terpartiet och Miljöpartiet vill Kristdemokraterna att FN:s barnkonvention blir svensk lag, men Anders Andersson menar att de övriga partierna är inkonsekventa.
– Hur de får ihop det ställningstagandet med kravet på en lagändring som plockar bort pappan i barnets liv fram tills barnet är myndigt är för mig en gåta, säger Anders Andersson.

Pappan behöver få en större roll i barnens liv, inte en mindre, menar han och pekar på att det ju är därför som flera partier driver på för fler pappamånader och även har krävt tvångsdelning av föräldraledigheten.
– Logiken haltar, för att uttrycka det artigt.
Anders Andersson säger att det faktum att många barn lever med ensamstående föräldrar inte är ett skäl att lagstifta bort pappan från vissa barns liv

– Statens uppgift är inte att medverka till att det föds barn som aldrig, under hela sin uppväxt, får möjlighet att utveckla en relation med en av de personer som är viktigast i varje människa liv – pappan. 

DAVID HÖGFELDT

 

”Det är helt orimligt att fatta ett beslut som reducerar pappans roll till noll”, säger Anders Andersson (KD) om förslaget att ge ensamstående kvinnor rätt till insemination. Foto: RIKSDAGEN

USA slutar att kalla Golan för ”ockuperat”

Mellanöstern. I sin årliga rapport om mänskliga rättigheter använder USA:s utrikesdepartement nu för första gången inte ordet ockuperat om Gaza, Västbanken och...

En skammens vecka i FN

Israelkommentar Vad förenar skurkstater såsom Kuba, Iran, Nordkorea och Venezuela? De senaste åren har representanter för bland annat dessa regeringar samlats i...