HERRENS namn är ett starkt torn, den rättfärdige skyndar dit och får skydd.
Ordspråksboken 18:10

Världen idag

Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund presenterar partiets valmanifest i riksdagens presscenter. Foto: Janerik Henriksson / TT Foto: Janerik Henriksson / TT

KD satsar på yngst och äldst

Förstatliga sjukvården. Ge äldre mer frihet att välja boende. Minska barngrupper i omsorgen. Nej till ytterligare pappamånad.Det är några av de frågor som kristdemokraterna går till val på.

Nyheter · Publicerad 14:18, 18 aug 2014

– Jag tycker att vi har starka argument för att vi som politiker inte ska gå in och detaljreglera familjerna, sade Göran Hägglund om partiets nej till extra pappamånad när kristdemokraterna i dag presenterade sitt valmanifest.

Partiet vill att staten tar över i sjukvården för att öka jämlikheten i vården och bättre använda resurserna.
– Tiden har sprungit förbi nuvarande organisation. Den skapades för 150 år sedan, sade partiledaren Göran Hägglund under dagens presskonferens.
Det handlar inledningsvis om att staten ska ta över sjukhusen. Ännu har inte partiet tagit ställning till vem som ska ansvara för primärvården, alltså vårdcentraler och annan öppenvård.
Partiet satsar på både de yngsta och de äldsta i sitt valmanifest.
För personer över 85 år vill kristdemokraterna ge rätt till särskilt boende utan att det måste göras en biståndsbedömning. Maten på äldreboenden ska bli bättre och, när statsfinanserna tillåter det, ska skatten för pensionärer sänkas.
Småbarngrupperna i förskolan och på fritidshem är alldeles för stora i dag. Partiet vill sätta en gräns på max tolv barn i barngrupper med 1 – 3-åringar.
Lärarnas roll och status ska stärkas och både mer läsning, bildning och idrott. Målet vad gäller idrott är att fysisk aktivitet läggs in på schemat varje dag.

Bland övriga punkter i valmanifestets finns kravet att den totalt intjänade premiepensionen vid skilsmässa ska fördelas lika mellan makar med gemensamma barn, som inte fyllt tolv år, om de inte aktivt begär något annat.
Partiet vill också utveckla gåvobidrag och värna momsbefrielse för församlingar och föreningar som bedriver hjälpverksamhet.

Mårten Gudmundhs
marten.gudmundhs@varldenidag.se

 

Här är KD:s valmanifest i kortform

- Höjd barndel i bostadsbidraget.
- Max tolv barn i småbarnsgrupperna.
- Nej till extra pappamånad.
- Ökat statligt ansvar för sjukvården.
- Två miljarder för att förkorta väntetiderna i cancervård.
- Alla kommuner ska erbjuda valfrihet inom äldreomsorgen.
- Personer över 85 år ska ha rätt till särskilt boende utan biståndsprövning.
- Sänkt skatt för pensionärer.
- Delad premiepension för makar med gemensamma barn under 12 år.
- Höjt gåvoavdrag till 12 000 kronor per person och år.
- IT-tjänster ska omfattas av RUT.
- Höjt och indexerat tak i a-kassan som ska bli allmän och obligatorisk.
- Avskaffa taxeringsvärdesystemet.
- Mer flexibelt strandskydd.
- Kriminalisera medverkan i terrorstämplade organisationer.
- Införa anonyma vittnen i vissa brottmål.
- Skärpt straff för seriebrott.
- Högre straff för bostadsinbrott.
- Införa system med överlåtelsebara utsläppsrätter för kväve och fosfor för att minska övergödningen av Östersjön.

Koalitionsbildande – ett spel Netanyahu behärskar bäst av alla

Israelkommentar Formellt sett börjar koalitionsbildandet nästa vecka, men i praktiken har den pågått sedan den dag då Benjamin Netanyahu utlyste nyval i december. Nu...

Trollkonstnären Netanyahu

Det israeliska valet är över och resultatet blev som förväntat en seger för högersidan. Netanyahu lyckades till och med leda Likud till att bli det...

Judisk ortodox lärarinna blev populär på arabisk skola

Hon heter Ital Levy och är en ortodox judinna som undervisar i hebreiska. Det som är speciellt är att hon gör detta på en arabisk skola i Umm...