Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

Kristdemokraterna vill tillåta par eller ensamstående kvinnor att donera överblivna befruktade ägg till ofrivilligt barnlösa par. Partiet vill fortsatt inte att samkönade par eller ensamstående kvinnor får tillgång till assisterad befruktning, säger Emma Henriksson, som är ordförande i riksdagens socialutskott. Foto: Claudio Bresciani / TT

KD säger ja till embryodonation

Kristdemokraterna skickade på torsdagen in en motion till riksdagen med förslaget att befruktade ägg kan doneras till par som av medicinska skäl är ofrivilligt barnlösa. – Det som är väsentligt i detta är att vi värnar livet och undviker situationer då redan befruktade ägg destrueras, säger Emma Henriksson (KD).

Nyheter · Publicerad 18:00, 11 apr 2018

I dag kan ett svenskt par som fryst ner befruktade ägg efter en IVF-behandling inte överlåta dessa åt någon annan som är ofrivilligt barnlös. De måste själva använda äggen, eller acceptera att dessa förstörs efter fem år.

I stället har svenska kvinnor i flera år rest utomlands för att låta plantera in donerade, befruktade embryon, vilket inneburit att de saknar genetisk koppling till sina barn.

Läget ändras nu, genom ett lagförslag som riksdagen tar ställning till före sommaren och som heter "Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap".

Den 1 januari 2019 slopas, enligt förslaget, kravet på genetisk koppling mellan barnet och en förälder vid assisterad befruktning. Då blir det möjligt att donera respektive låta plantera in befruktade ägg. Samtidigt förlängs frystiden för dessa ägg till max tio år.

– Befintlig lag har inneburit att befruktade ägg ibland destrueras. Vi har bedömt att fler embryon kan få fortleva med regeringens förslag, vilket gör att livet värnas, säger Emma Henriksson, som påpekar att det är första gången som Kristdemokraterna tar ställning i frågan.

– Vi tycker alltså det är rimligt att ta det här steget, att tillåta vad man skulle kunna kalla embryoadoption. Men för oss ligger fortfarande principen fast att assisterad befruktning är något som bör komma ifråga om det finns medicinska skäl till barnlöshet, och inte om man är ett samkönat par eller ensamstående. Den bedömningen har vi gjort utifrån barnperspektivet.

Som ordförande i socialutskottet skickade Emma Henriksson på onsdagseftermiddagen in partiets motion där Kristdemokraterna förklarar sin ståndpunkt.

– I motionen har vi flera yrkanden, och ett av dem är att riksdagen ställer sig bakom att användandet av donerade könsceller ska tillåtas endast då det finns medicinsk grund för infertilitet, säger hon.

– Så vi släpper inte på vilka som ska komma ifråga för behandlingen, utan detta handlar om att vi öppnar för donation av det här slaget.

Enligt lagförslaget måste båda personerna i det donerande paret vara förälder till minst ett barn för att få donera ett befruktat ägg till andra personer. Om en ensamstående kvinna donerat det befruktade ägget, så måste ägget vara hennes eget.

Lagförslaget stärker också barnets rätt till information om sitt ursprung, och gör det enklare att fastställa faderskap enligt svensk lag för den genetiska fadern efter ett surrogatarrangemang i utlandet.

Vi har bedömt att fler embryon kan få fortleva med regeringens förslag, vilket gör att livet värnas.

Budget kan öppna upp för avdragsrätt på gåvor

Omröstning. Om Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budgetförslag får stöd i riksdagen kan det innebära att avdragsrätt på gåvor till välgörande...

Extraval rycker närmare

Politik. När riksdagen på fredag röstar om Stefan Löfven (S) som statsminister tas ytterligare ett steg mot extraval. Talmannen Andreas Norlén utesluter inte...

Centerns vänsterflirt bryter utrikes trend

Ledare Liberalas två alternativ Så verkar det klart att Stefan Löfven kommer att röstas ner som statsminister en andra gång. Det är en naturlig följd av både valresultatet och den...

Tre döda i Strasbourg – hotnivån höjs

Frankrike. Jakten på den man som på tisdagskvällen sköt ihjäl tre personer och skadade tolv på en julmarknad i Strasbourg pågår fortfarande. Frankrike höjer...

IDF-soldater skildrar historien från sin synvinkel

Berättelser. Organisationen ”Min sanning” (Ha-Emet Sheli) fick under den gångna veckan relativt stor mediebevakning i Israel efter att de publicerat en...