Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för befrielsens dag.
Efesierbrevet 4:30

Världen idag

De röda dagarna bör ersättas av en pott med dagar, anser en L-riksdagsledamot. Foto: Christine Olsson/TT

KD-politiker: Gör annandag pingst till helgdag

Återinför annandag pingst som helgdag. Det föreslår kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson i en motion som han lade fram i riksdagen redan för två år sedan.

En L-politiker föreslår samtidigt att Sverige slopar de religiösa och politiska helgdagarna helt och hållet.

Nyheter · Publicerad 22:00, 23 okt 2021

Annandag pingst var helgdag i Sverige till och med 2004, och fick stryka på foten när nationaldagen blev röd dag året därpå. KD-politikern Kjell-Arne Ottosson vill dock att dagen blir röd igen.

”Pingst är en helg som av tradition använts för konfirmationer och bröllop i en tid när naturen står i sin vackra försommargrönska”, skriver Kjell-Arne Ottosson i en motion.

Han berättar att han får många påstötningar av människor som menar att pingsthelgen ”blev förstörd” i och med att annandagen togs bort.

”Det är också lättare att arrangera större fester såsom bröllop en helg när du får en extra ledig dag som annandagen var”, avslutar han.

En riksdagsledamot som inte anser att man bör slå fast vilka dagar som ska vara röda över huvud taget, är liberalen Joar Forssell.

”Ingen kultur eller religion ska äga företräde inför staten. Det är därför orimligt att vi i svensk lag fortfarande utgår från den kristna tron på det här sättet”, skriver han med hänvisning till att flera av de så kallat röda dagarna har kyrklig anknytning.

Det är dags att den svenska liberala demokratin slopar de religiösa och politiska helgdagarna, menar Joar Forssell, och föreslår som en möjlig lösning att de röda dagarna ”ersätts av en pott som den enskilde får disponera själv”.

Oroande att extrema läror sprids vid teologiska utbildningar

Ledare Utbildning av nästa generations präster, pastorer och ledare har stor betydelse för den kristna... lördag 25/3 00:00

Bred kritik vittnar om surrogatmödraskapets orimlighet

Ledare När vänsterfeminister och konservativa kristna är överens i en fråga kan man ana att den har en... fredag 24/3 00:10