Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

KD och V emot surrogatmödrar

Nästa år tillsätts den utredning om surrogatmödraskap som riksdagen beslutade om i våras. I januari nästa år kommer dessutom en rapport från Statens medicinsk-etiska råd om etiska aspekter på bland annat denna form av assisterad befruktning.

Nyheter · Publicerad 10:05, 10 dec 2012

I dag ges i Sverige ingen assisterad befruktning till en kvinna som planerar att lämna över barnet hon föder tll någon annan förälder. I stället vänder sig en del svenska par och ensamstående till länder där detta är tillåtet, och där surrogatmödrar mot betalning föder barn åt andra, antingen med redan befruktade ägg eller med donerade ägg eller spermier. Flera riksdagspartier anser att surrogatmödraskap också borde tillåtas i Sverige, eller att man åtminstone borde reglera den juridiska situationen kring de barn som tillkommit på detta sätt utomlands.

Socialutskottet föreslog därför i mars i år att låta regeringen utreda frågan om surrogatmödraskap. De enda partier som reserverade sig var Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – det förra huvudsakligen av omsorg om surrogatmodern, och det senare främst av omsorg om barnet.
– Vi är emot att man utreder en sak som man inte vill ha, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd.
– Surrogatmödraskap är fel ur både barn- och kvinnoperspektiv. För kvinnans del handlar det om att låta sin kropp användas för någon annans vinning. Och för barnet som får kunskap om sin tillblivelse kan identifikationen skadas djupt.

För Eva Olofsson (V), ledamot i riksdagens socialutskott, är surrogatmödraskap ”en feministisk fråga om rätten till sin kropp och om maktförhållanden”.
– En kommersiell handel med kvinnors kroppar är helt otänkbar för oss. Men även om det görs på ideell basis öppnas risken för barnhandel och utnyttjanden, säger hon.
Eftersom Kristdemo­kra­terna, som håller i So­cial­departementet, inte ville ta i frågan, föll lotten att utreda surrogatmödraskap på Justitiedepartementet. Departementet ska även utreda möjligheten till assisterad befruktning för ensamstående.
– För närvarande analyserar vi dessa frågor internt för att därefter kunna skriva utredningsdirektiv. Frågan har hög prioritet på Justitiedepartementet, uppger Jeanette Mattsson, biträdande pressekreterare hos justitieminister Beatrice Ask.
–  I dagsläget går det inte att säga något om tidsplanen. Vi kommer under alla omständigheter i alla fall tillsätta en utredning under nästa år.

Heligt Dackeuppror mot stängda kyrkor kan vara på väg

Ledare ”Jag tror att jag ska anmäla den där församlingen.” De orden fälldes helt nyligen av en ung kristen... torsdag 15/4 00:10

Israelisk student hjälpte Nasa – fann två asteroider

Astronomi. En arabisk-israelisk student har fått två asteroider uppkallade efter sitt namns initialer plus... fredag 16/4 14:50

När allt blir mörkt finns det ändå någon där som leder framåt.

Inför söndag Ps 23 Psalmen om den gode herden är en av världens mest kända bibeltexter, och förmodligen har du... torsdag 15/4 00:00

KD: Vi prioriterar inte bort barnomsorgspeng

Politik. Kristdemokraternas barnomsorgspeng som ska göra det möjligt för föräldrar att, med ekonomisk... fredag 16/4 09:00

Senaste nytt

    Israelernas styrka: argumentation

    Israelkrönika Interna israeliska debatter, där de politiska ståndpunkterna ofta går i diametralt motsatta...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier