Ingen är som du, Herre. Du är stor, och stort och mäktigt är ditt namn.
Jeremia 10:6

Världen idag

KD och V emot surrogatmödrar

Nästa år tillsätts den utredning om surrogatmödraskap som riksdagen beslutade om i våras. I januari nästa år kommer dessutom en rapport från Statens medicinsk-etiska råd om etiska aspekter på bland annat denna form av assisterad befruktning.

Nyheter · Publicerad 10:05, 10 dec 2012

I dag ges i Sverige ingen assisterad befruktning till en kvinna som planerar att lämna över barnet hon föder tll någon annan förälder. I stället vänder sig en del svenska par och ensamstående till länder där detta är tillåtet, och där surrogatmödrar mot betalning föder barn åt andra, antingen med redan befruktade ägg eller med donerade ägg eller spermier. Flera riksdagspartier anser att surrogatmödraskap också borde tillåtas i Sverige, eller att man åtminstone borde reglera den juridiska situationen kring de barn som tillkommit på detta sätt utomlands.

Socialutskottet föreslog därför i mars i år att låta regeringen utreda frågan om surrogatmödraskap. De enda partier som reserverade sig var Vänsterpartiet och Kristdemokraterna – det förra huvudsakligen av omsorg om surrogatmodern, och det senare främst av omsorg om barnet.
– Vi är emot att man utreder en sak som man inte vill ha, säger Chatrine Pålsson Ahlgren (KD), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd.
– Surrogatmödraskap är fel ur både barn- och kvinnoperspektiv. För kvinnans del handlar det om att låta sin kropp användas för någon annans vinning. Och för barnet som får kunskap om sin tillblivelse kan identifikationen skadas djupt.

För Eva Olofsson (V), ledamot i riksdagens socialutskott, är surrogatmödraskap ”en feministisk fråga om rätten till sin kropp och om maktförhållanden”.
– En kommersiell handel med kvinnors kroppar är helt otänkbar för oss. Men även om det görs på ideell basis öppnas risken för barnhandel och utnyttjanden, säger hon.
Eftersom Kristdemo­kra­terna, som håller i So­cial­departementet, inte ville ta i frågan, föll lotten att utreda surrogatmödraskap på Justitiedepartementet. Departementet ska även utreda möjligheten till assisterad befruktning för ensamstående.
– För närvarande analyserar vi dessa frågor internt för att därefter kunna skriva utredningsdirektiv. Frågan har hög prioritet på Justitiedepartementet, uppger Jeanette Mattsson, biträdande pressekreterare hos justitieminister Beatrice Ask.
–  I dagsläget går det inte att säga något om tidsplanen. Vi kommer under alla omständigheter i alla fall tillsätta en utredning under nästa år.

Ny "tv-skatt" kan drabba döda

Politik. Stark kritik mot riksdagsbeslut Att riksdagen inför en "tv-skatt" utan att samtidigt öka kraven på public service, och som till och med kan drabba döda, väcker stark kritik. En av...

Ideologisk brytning bakom regeringskris

Ledare Förändrat ideologiskt landskap Ideologier är politikens grund. Ändå ansågs allmänt att dessa var överspelade efter Berlinmurens fall. Den liberala samhällsordningen hade segrat,...

Ringrostig på engelska? Här är tipsen

Språk. Do you understand this? Bra, men du kanske känner dig lite ringrostig och upplever att din engelska har haft bättre dagar. Språkforskaren Pia...