Den rättfärdige gläder sig i Herren och flyr till honom, och alla som har ärliga hjärtan skattar sig lyckliga. 
Psaltaren 64:11

Världen idag

KD- och SD-politiker lyfter de sena aborterna

Abort, dödshjälp och könsdysfori finns med bland motionsflodens frågor som rör medicinsk etik. KD, samt en SD-ledamot, tar upp de sena aborterna. Och Mikael Oscarsson (KD) vill att Läkemedelsverket granskar användningen av pubertetshämmande läkemedel.

Nyheter · Publicerad 11:00, 12 okt 2021

”Vi ser inte att det i nuläget finns anledning att ändra lagstiftningen eftersom det rättsliga rådet varit tydliga i hur lagen ska tillämpas, men vi bevakar frågan,” skriver KD om abortlagen i en motion, med hänsyftning till att Socialstyrelsens rättsliga råd gör klart att en abort ska vara avslutad före vecka 22.

”Om det skulle komma att ändras behöver lagstiftningen ses över i syfte att upprätthålla det som är lagens mening: att aborter inte beviljas så sent i graviditeten att fostret kan antas ha möjlighet att överleva.”

Motionen understryker också att det ska finnas ”tydliga rutiner för omhändertagandet” också av barn som överlever en sen abort, och att ”inget barn får lämnas att dö”.

Partiet vill vidare att riksdagen understryker vikten av abortförebyggande arbete och utreder behovet av gratis preventivmedel för ungdomar upp till 24 år.

Motionärerna, med partiledare Ebba Busch i spetsen, lyfter även behovet av nyanserad information i samband med genetiskt rådgivning och fosterdiagnostik.

”Debatten om, och varningen för, selekterande fosterdiagnostik behövs för att värna människovärdet, motverka en relativisering av detta och motverka diskriminering”, står det.

Partiet vill inte ha någon lagstiftning runt samvetsfrihet, men anser att arbetgivare i största möjliga utsträckning ska ”organisera arbetet så att det går att tillgodose medarbetarnas önskan att inte medverka vid vissa typer av ingrepp”.

Liksom flera gånger tidigare motionerar sverigedemokraten Julia Kronlid med ett förslag om att se över praxis vid sena aborter, så att den ”överensstämmer med livsduglighetskriteriet med tanke på den medicinska utveckling som skett”.

I en annan motion efterlyser hon stödinsatser för kvinnor som blir ofrivilligt gravida, och att riksdagen låter utreda ”vilket stöd som efterfrågas och saknas i dag, samt vilka yttre omständigheter som påverkar oavsett vilket beslut kvinnan kommer fram till”.

Moderaterna vill å sin sida att det ska bli möjligt att genomföra en medicinsk abort helt och hållet i hemmet, och att det bör bli möjligt för specialiserade barnmorskor att förskriva medicinsk abort.

Flera motionärer från C, M, L och SD vill se en statlig utredning om möjligheten att tillåta någon form av dödshjälp. Kristdemokraterna däremot vill stänga den dörren.

”Aktiv eutanasi, dödshjälp, ska alltjämt vara förbjuden”, skriver de i en partimotion om hälso- och sjukvård.

Olika motionärer från KD, L och SD tar upp frågan om könsdysfori, alltså upplevelsen av att tillhöra det motsatta könet.

Mikael Oscarsson (KD) vill bland annat att Läkemedelsverket granskar användningen av pubertetshämmande och könskonträra läkemedel i behandling av könsdysfori, eftersom medlen inte är godkända för just det bruket.

Åtta liberaler menar att kirurgiska ingrepp ska kunna genomföras utan någon fastställd åldersgräns, så länge kravet på tillstånd ligger kvar hos Socialstyrelsen.

Gruppen vill dessutom låta utreda ett förbud mot så kallad omvändelseterapi ”för att skydda människor från att påtvingas sådana ovetenskapliga behandlingar”.

Omvändelseterapi är att försöka få någon att lämna en exempelvis homosexuell livsstil.

Guds spår i skapelsen är starkare än sekularisering

Ledare Ordet sekularisering kommer av latinets sæcularis, från vilket vi har det svenska ordet sekel.... lördag 23/10 00:00

Cementa och LKAB visar behov av reformerad miljöbalk

Ledare Minns du valrörelsen 2006? Centerpartiet under Maud Olofsson gick till val på att i... fredag 22/10 00:10

Första judiska bröllopet i Bahrain på över 50 år

Gulfstaterna. Det var en stor helg för den judiska minoriteten i kungariket Bahrain när de nyligen kunde fira... söndag 24/10 10:00

Tårarna rann när hon hörde Guds ord

Missionsglimten Jag talade nyligen med våra partner i ett land i Centralasien som använder sociala medier för att... lördag 23/10 00:00

Bråket EU–Polen belyser värdekonflikt

Ledare Spänningen mellan EU och Polen har under veckan ökat ytterligare en nivå. I förra veckan slog polsk... fredag 22/10 00:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier