Överge inte visheten och den kommer att bevara dig. Älska den och den skall beskydda dig.
Ordspråksboken 4:6

Världen idag

KD: Nej tack - RFSU: Äntligen

– Det här visar väldigt tydligt på just det som gör att vi inom Kd motsätter oss det här. Man reducerar barns möjlighet att få kännedom om sitt ursprung och få sin pappa.Det säger Emma Henriksson, familjepolitisk talesperson (KD) i en kommentar till förslaget att låta ensamstående få assisterad befruktning på samma villkor som par.RFSU:s ordförande Kristina Ljungros är tvärtom mycket glad.

Nyheter · Publicerad 14:24, 16 maj 2014

Just tanken att fadern inte ska finnas med i bilden är själva knäckfrågan.
– Jag har jättestor förståelse för det trauma det innebär att längta efter ett barn. Men en persons trauma kan inte sättas över ett barns rätt att få tillgång till båda sina föräldrar. Pappor är viktiga och vi kan inte i något sammanhang låtsas att det inte är så.
– Det som är så märkligt här, är att samma partier som drivit igenom det här, är de som i andra sammanhang säger att vi ska lagstifta om pappornas föräldradagar. Men vips behövs inte papporna längre, säger hon.

Utredningen slår fast att det finns mycket lite forskning kring barn som kommit till genom assisterad befruktning på detta sätt, varför man poängterar vikten av svensk forskning på området. Man ställer inget särskilt krav på samtycke från spermadonatorerna men har en övergångsregel där man kräver skriftligt samtycke för att använda spermier som har donerats innan reglerna trätt i kraft.
RFSU:s ordförande Kristina Ljungros uttryckte en stor glädje över det nya lagförslaget men ansåg att utredningen tagit för lång tid. Hon uttryckte också farhågor kring resurserna till sjukvården samt ifrågasatte att det ska krävas samtycke från spermagivare, som donerat innan lagen träder i kraft.
De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015. 

Bitte Assarmo
redaktionen@varldenidag.se 

Kärnan i en andlig reformation

Ledare I Gamla testamentet finns ett intressant dubbelverk från tiden efter Israels babyloniska fångenskap. Det är böckerna Esra och Nehemja, som skildrar...