Du älskar sanning i hjärtat, lär mig då vishet i mitt innersta.
Psaltaren 51:8

Världen idag

KD-motion om att flytta ambassad

Flytta Sveriges ambassad i Israel från Tel Aviv till västra Jerusalem. Det föreslår riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD) i en enskild motion.

Nyheter · Publicerad 09:21, 26 okt 2016

Tuve Skånberg motionerade utan framgång för en flytt av ambassaden redan 2012, då tillsammans med tidigare kollegan Annelie Enochson.

– Men det är ett nytt läge nu. Med syrienkriget framstår Israel så tydligt som en ö av fred och frihet i ett oroligt område, så jag tänkte att nu kunde det vara läge att motionera igen, säger Tuve Skånberg.

I samband med vapenstilleståndsavtalet 1949 mellan Israel och arabstaterna delades Jerusalem, och östra delen av staden underställdes Jordaniens styre. Området erövrades av Israel under kriget 1967, och den uppdelade staden betraktades återigen som enad.

Men FN betecknar annekteringen som olaglig och i de flesta icke-israeliska förslag om en tvåstatslösning presenteras östra Jerusalem som palestinsk huvudstad mer eller mindre utifrån 1967 års gränser.

Israel har alltid motsatt sig en delning av Jerusalem och stadens status är en av fredsförhandlingarnas svåraste frågor.

Men Tuve Skånberg säger att hans förslag inte har några politiska övertoner, och att hans argument endast är att Israels parlament, president, Högsta domstol och olika departement finns i Jerusalem, inte i Tel Aviv, och att Israel självt ser Jerusalem som sin huvudstad.

– Det jag motionerar om är att flytta den svenska ambassaden till västra Jerusalem, och där sätter jag punkt. Jag har inte gjort ett inlägg i att Jerusalem ska vara Israels odelade huvudstad. Det kan man mycket väl fortsätta att argumentera för. Men det är det inte frågan om här, säger Tuve Skånberg.

Samtidigt utesluter han inte en följdverkan och "dispositionsförflyttning" i frågan, i det fall Sverige och andra länder verkligen skulle förlägga sina ambassader till Jerusalem.

– Men det motionen fokuserar på är det orimliga i att Israel har haft Jerusalem som sin huvudstad sedan 1950, samtidigt som bara en handfull länder har sin ambassad där. Det borde Sverige också ha.

I olika listor över utländska ambassader återfinns dock ingen i Jerusalem, där flera länder däremot har konsulat eller generalkonsulat. Faktum är att det i år är är tio år sedan de sista ambassaderna flyttade från Jerusalem till Tel Aviv, vilket var Costa Ricas och El Salvadors.

Sverige kunde lätt, menar Tuve Skånberg, låta ambassaden i Tel Aviv och generalkonsulatet i västra Jerusalem byta plats. Det senare ligger dock just nu i östra Jerusalem.

– Israel behöver ett större stöd och det framstår så tydligt nu, med hela turbulensen söder, norr och öster om landet, att det här är den enda demokratin i området, säger Tuve Skånberg.

– Här lever judar, muslimer och kristna tillsammans, och här måste finnas utrymme för västvärlden att stödja Israels existens. Ett sådant sätt att erkänna betydelsen av Israel är att flytta ambassaden till Jerusalem.

Tuve Skånberg står ensam bakom motionen, men tror att det är något som kan komma att ändra sig.

– Än så länge är inte detta partipolitik som blivit tagen inom Kristdemokraterna. Men tiden verkar för den här motionen och jag tror inte partiet kommer att bemöta den med motstånd, säger han om den förestående behandlingen inom riksdagens utrikesutskott.

Han pekar på att USA har tagit flera beslut i kongressen och representanthuset om att flytta landets ambassad till Jerusalem, och att både Hillary Clinton, tidigare, och Donald Trump, på senare tid, sagt sig förespråka en sådan flytt.

– Om Sverige nu gick i bräschen för en flytt skulle vår ställning i Israel bli betydligt mer uppskattad än vad den är nu, säger Tuve Skånberg.

Anders Persson är statsvetare vid Lunds universitet och studerar bland annat EU:s roll i Israel/Palestina-konflikten. Han menar att alla politiska utspel som har med Jerusalem att göra "blir symbolpolitik".

– Nästan alltid ses de som en kod för att legitimera Israels anspråk på hela Jerusalem. Att flytta ambassaden dit vore att bryta det status quo som gäller där just nu, säger han.

I USA är frågan om att flytta ambassaden från Tel Aviv till Jerusalem på dagordningen med jämna mellanrum. I andra länder, säger Anders Persson, handlar det om enskilda parlamentsledamöter som reser frågan från tid till annan.

– Men jag kan inte komma på något land där det är en fråga för regeringen annat än USA och i Sydsudan, där det för några år sedan var tal om att öppna landets första ambassad i Israel just i Jerusalem, säger han.

– Men det finns små tendenser att västeuropeiska länder på olika sätt legitimerar Israels anspråk på östra Jerusalem. Ett sådant tecken kan vara när man har möten på det israeliska justitieministeriet, som ligger i östra Jerusalem.

Här lever judar, muslimer och kristna tillsammans, och här måste finnas utrymme för västvärlden att stödja Israels existens. Ett sådant sätt att erkänna betydelsen av Israel är att flytta ambassaden till Jerusalem.

Trovärdiga löften avgörande för långsiktigt förtroende i politiken

Ledare SCB:s stora partisympatiundersökning kom i veckan och visar på tapp för Sverigedemokraterna och... lördag 3/12 00:10

Svaren på de verkligt stora frågorna finns inte i naturvetenskapen

Ledare Sommaren 2021 dog Steven Weinberg, en av vår tids ledande naturvetare. Han var professor i fysik... fredag 2/12 00:10