Herren gör fattig och han gör rik, han ödmjukar och han upphöjer.
1 Samuelsboken 2:7

Världen idag

KD kräver svar av regeringen om den svenska cementkrisen

Miljööverdomstolen har beslutat att Cementa inte får bryta mer kalk i gotländska Slite från och med den 1 oktober. En nedläggning hotar merparten av svenska byggen och hundratusentals jobb.

I en debattartikel i Aftonbladet kräver Kristdemokraterna att regeringen ger besked om hur en akut cementkris ska undvikas.

Nyheter · Publicerad 06:00, 3 aug 2021

Enligt en analys som branschorganisationen Byggföretagen har gjort kommer tre av fyra planerade nya bostäder inte att kunna byggstartas i november om Cementas fabrik i Slite på Gotland måste stängas. Fabriken svarar för 75 procent av all cement i Sverige – cement som behövs för att göra betong.

Påbörjade och planerade byggen riskerar nu att avbrytas. Men värre är den arbetslöshet som skulle följa på en nedläggning av Cementa, menar Byggföretagen, då byggandet i Sverige till stor del skulle upphöra. Detta skulle inte bara beröra byggarbetare, hantverkare och andra som är fysiskt knutna till byggarbetsplatser, utan även underleverantörer och personer i tjänstesektorn.

Byggföretagen tror att hundratusentals skulle förlora jobbet.

En nedläggning av Cementa skulle även påverka den svenska finansmarknaden hårt, menar Byggföretagen. Man uppskattar att uteblivna investeringar skulle uppgå till 20 miljarder kronor i månaden, skriver kristdemokraternas Camilla Brodin, Kjell-Arne Ottosson och Magnus Jacobsson på Aftonbladets debattsida.

De kräver nu besked om hur cementkrisen ska hanteras.

På onsdag nästa vecka besöker Ibrahim Baylan (S) näringsutskottet i ett extra insatt sammanträde. Då förväntar sig KD, enligt debattskribenterna, att näringsministern kan presentera en plan för hur regeringen ska gå till väga för att Sverige inte ska hamna i en akut cementkris.

”Sverige kan inte hamna i ett läge där påbörjade projekt helt avbryts och viktiga infrastruktursatsningar inte blir av”, skriver de i debattartikeln i Aftonbladet.

”Lösningen kan inte vara att Sverige på ytterligare ett område ska bli beroende av import från utlandet när vi egentligen kan vara egenförsörjande. Kristdemokraterna anser att Miljöbalken inte kan vara en sådan bromskloss för svensk industri och att lagstiftningen måste ses över.”

Cementkrisen skulle kunna lösas genom att Cementa får ett undantag från reglerna om miljöpåverkan, menar Sveriges geologiska undersökning till SVT. Eftersom Cementas verksamhet anses såpass viktig för hela samhället skulle den kunna klassas som riksintresse och då kunde, enligt vattenlagstiftningen, en större påverkan på vatten, växtlighet och djur accepteras.

EU:s överstatlighet utmanas av Polen

Ledare EU-domstolens fördragsfästa juridiska överhöghet utmanas när den polska författningsdomstolen i ett... lördag 16/10 00:00

En helt vanlig söndag i Istanbul

Missionsglimten Jag bor i Istanbul, Turkiet, tillsammans med 15 miljoner andra. 98 procent av dem är muslimer och... lördag 16/10 00:00

Trend att unga säger upp sig – kan bli möjlighet för kyrkan

Ledare Har du hört talas om ”the great resignation”? Uttrycket, som kan översättas ”den stora... fredag 15/10 00:10
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier